Ścieżka:

miniatura 11:02

Zbiór liczb wymiernych

Dowiedz się: co to jest liczba wymierna, jak zapisać liczbę wymierną, jak zamienić rozwinięcie dziesiętne okresowe na ułamek zwykły, jak wykonywać działania na liczbach wymiernych.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.1 MAT-LIC-I.6

miniatura 08:48

Zbiór liczb niewymiernych

Dowiedz się: co to jest zbiór liczb niewymiernych, co to jest liczba niewymierna, jak wykonywać działania na liczbach niewymiernych.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.6

miniatura 11:24

Zbiory liczb naturalnych i całkowitych

Dowiedz się: co to jest liczba pierwsza, co to jest liczba złożona, jak wykorzystać NWD (Największy wspólny dzielnik), jak wykorzystać NWW (Najmniejsza wspólna wielokrotność), jakie są cechy podzielności liczb, co to jest liczba całkowita, co to jest liczba naturalna, co to jest reszta z dzielenia.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.1 MAT-LIC-I.6

miniatura 09:20

Suma zbiorów, część wspólna zbiorów, różnica zbiorów

Dowiedz się: co to jest suma zbiorów, co to jest różnica zbiorów, co to jest iloczyn zbiorów, co to jest część wspólna zbiorów.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.6

miniatura 08:24

Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

Dowiedz się: co to jest przedział liczbowy, jak zaznaczć przedział liczbowy na osi, jak zaznaczyć zbiór liczb na osi.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.6