Suma zbiorów, część wspólna zbiorów, różnica zbiorów

Playlista: Zbiory liczbowe

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest suma zbiorów,
  • co to jest różnica zbiorów,
  • co to jest iloczyn zbiorów,
  • co to jest część wspólna zbiorów.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Aleksandra Wojnicz

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Aleksandra Wojnicz, Valeriia Malyk

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Security (CC 0)
Nipapun (CC 0)
b0red (CC 0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by