Zbiory liczb naturalnych i całkowitych

Playlista: Zbiory liczbowe

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest liczba pierwsza,
  • co to jest liczba złożona,
  • jak wykorzystać NWD (Największy wspólny dzielnik),
  • jak wykorzystać NWW (Najmniejsza wspólna wielokrotność),
  • jakie są cechy podzielności liczb,
  • co to jest liczba całkowita,
  • co to jest liczba naturalna,
  • co to jest reszta z dzielenia.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Aleksandra Wojnicz

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Aleksandra Wojnicz, Valeriia Malyk

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by