Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

Playlista: Zbiory liczbowe

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest przedział liczbowy,
  • jak zaznaczć przedział liczbowy na osi,
  • jak zaznaczyć zbiór liczb na osi.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Aleksandra Wojnicz

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Aleksandra Wojnicz, Valeriia Malyk

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by