Różnica kwadratów

Playlista: Wzory skróconego mnożenia

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów,
  • czym się różni różnica kwadratów od kwadratu różnicy,
  • jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów w zadaniach z pierwiastkami,
  • jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów,
  • skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Aleksandra Wojnicz

Konsultacja:Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Aleksandra Wojnicz

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


JuralMin (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by