Ścieżka:

miniatura 08:53

Kwadrat sumy

Dowiedz się: czym się różni kwadrat sumy od sumy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, jak wykorzystywać wzór na kwadrat sumy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-II.1

miniatura 11:16

Kwadrat różnicy

Dowiedz się: jak podnosić do potęgi różnicę korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, czym różni się kwadrat różnicy od różnicy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-II.1

miniatura 11:47

Różnica kwadratów

Dowiedz się: jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, czym się różni różnica kwadratów od kwadratu różnicy, jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-II.1

miniatura 12:32

Działania na wyrażeniach algebraicznych

Dowiedz się: jak upraszczać wyrażenia algebraiczne, jak stosować wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu zadań, jak przekształcać wyrażenia algebraiczne z pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-II.1

miniatura 12:10

Usuwanie niewymierności z mianownika

Dowiedz się: co to jest niewymierność w mianowniku, po co usuwa się niewymierność z mianownika, jak usuwać niewymierność z mianownika.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-II.1

miniatura 12:35

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania dowodowe, jak wykorzystywać znajomość wzorów skróconego mnożenia w zadaniach dowodowych.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-II.1