Ścieżka:

miniatura 08:48

Sumy algebraiczne - zadania tekstowe

Dowiedz się: że warto dane z zadania zapisywać za pomocą liter, jak opisać zależności między informacjami z zadania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4

miniatura 08:47

Poszukiwanie zależności liczbowych

Dowiedz się: jak zastosować algebrę do opisu zależności, jak opisać zaobserwowane zależności, jak zaobserwować zależności geometryczne, jak zaobserwować zależności liczbowe.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4

miniatura 09:23

Poszukiwanie zależności geometrycznych

Dowiedz się: jak szukać zależności geometrycznych, jak opisać zaobserwowane zależności, jak stosować algebrę do opisu zależności.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4

miniatura 09:41

Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną

Dowiedz się: jak mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.3

miniatura 09:27

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - wprowadzenie

Dowiedz się: jak znaleźć wspólny czynnik w sumie algebraicznej, jak wyłączyć wspólny czynnik przed nawias, jak sprawdzić poprawność wyłączania czynnika przed nawias.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.1 MAT-SP78-VI.5

miniatura 07:24

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - przykłady

Dowiedz się: jak znaleźć wspólny czynnik liczbowy w sumie algebraicznej, jak znaleźć wspólny czynnik literowy w sumie algebraicznej, skąd po wyłączeniu czynnika bierze się jedynka w nawiasie, dlaczego warto sprawdzić poprawność przeprowadzonego działania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.1 MAT-SP78-VI.5

miniatura 10:40

Mnożenie sum algebraicznych

Dowiedz się: jak pomnożyć przez siebie dwie sumy algebraiczne, jak sprawdzić poprawność przeprowadzonego działania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.4