Ścieżka:

miniatura 09:43

Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę

Dowiedz się: jak mnożyć liczbę przez sumę algebraiczną.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.1 MAT-SP78-VI.5

miniatura 09:29

Działania na sumach algebraicznych

Dowiedz się: jak wykonywać działania na sumach algebraicznych, jak stosować prawo o kolejności wykonywania działań, jak zapisać za pomocą sumy algebraicznej obwód i pole trapezu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.2 MAT-SP78-IV.3

miniatura 10:14

Suma algebraiczna - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest suma algebraiczna, co to jest wyraz sumy algebraicznej, jak dodawać i odejmować jednomiany podobne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4

miniatura 07:48

Suma algebraiczna - przykłady

Dowiedz się: jak rozpoznawać jednomiany podobne w sumie algebraicznej, co to jest redukcja wyrazów podobnych, jak dokonać redukcji wyrazów podobnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4

miniatura 10:04

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Dowiedz się: jak dodawać sumy algebraiczne, jak odejmować sumy algebraiczne, jak opuścić nawiasy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.2

miniatura 06:47

Wartość liczbowa sumy algebraicznej

Dowiedz się: co to jest wartość sumy algebraicznej, jak podstawić liczbę, jak obliczać wartość sumy algebraicznej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.2