Playlista: Wzory skróconego mnożenia
info Info

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak upraszczać wyrażenia algebraiczne,
  • jak stosować wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu zadań,
  • jak przekształcać wyrażenia algebraiczne z pomocą wzorów skróconego mnożenia.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Aleksandra Wojnicz

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Aleksandra Wojnicz

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

bookmarks Przygotowanie

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

get_app Do pobrania

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by