Własności funkcji liniowej

Playlista: Funkcja liniowa

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak określać dziedzinę funkcji liniowej,
  • jak określać monotoniczność funkcji liniowej – czyli czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała,
  • jak znajdować punkty przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami rzędnych i odciętych,
  • kiedy funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie, a kiedy ujemne.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Weronika Brzezińska

Konsultacja: Krystyna Parszuto

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Weronika Brzezińska

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by