Ścieżka:

miniatura 11:53

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

Dowiedz się: jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie metodą graficzną, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą proporcji, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą wzoru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.9

miniatura 06:35

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

Dowiedz się: jak obliczyć prędkość przy danej drodze i danym czasie, czym jest prędkość średnia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.9

miniatura 09:17

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

Dowiedz się: jak obliczyć czas przy danej drodze i danej prędkości za pomocą proporcji i za pomocą wzoru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.9

miniatura 11:03

Jednostki prędkości

Dowiedz się: jak dokonywać zamiany jednostek prędkości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.9