Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

Promieniowanie czy konwekcja

Przećwiczysz: wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji.
miniatura

Przewodnictwo ciepła 2

Przećwiczysz: odpowiadanie na trudniejsze pytania prawda/fałsz dotyczące przewodnictwa cieplnego.
miniatura

Przewodnictwo ciepła 1

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania prawda/fałsz dotyczące przewodnictwa cieplnego.
miniatura

Przewodniki i izolatory ciepła 2

Przećwiczysz: segregowanie zdjęć przedstawiających zastosowania przewodników ciepła i izolatorów ciepła.
miniatura

Przewodniki i izolatory ciepła 1

Przećwiczysz: segregowanie nazw substancji na przewodniki i izolatory ciepła.
miniatura

Interpretacja wykresu fazowego

Przećwiczysz: wskazywanie fragmentu wykresu T(t) odpowiadającego danemu etapowi szeregu przemian fazowych.
miniatura

Własności przemian fazowych

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące właściwości przemian fazowych.
miniatura

Nazwij przemianę

Przećwiczysz: wybieranie właściwej nazwy przemiany fazowej odpowiadającej sytuacji na rysunku.
miniatura

Ile ciepła trzeba dostarczyć?

Przećwiczysz: obliczanie, ile ciepła trzeba dostarczyć, aby ogrzać określoną ilość substancji o określoną liczbę stopni, mając dane ciepło właściwe tej substancji.
miniatura

Zadania na ogrzewanie

Przećwiczysz: rozwiązywanie różnych zadań wymagających zastosowania wzoru na ciepło właściwe do obliczenia czasu ogrzewania, mocy źródła ciepła, ilości ogrzewanej substancji lub temperatury uzyskanej w wyniku ogrzewania.
miniatura

Co szybciej się ogrzeje?

Przećwiczysz: wskazywanie substancji, która szybciej ogrzeje się pod wpływem promieni słonecznych, mając dane ciepła właściwe.
miniatura

Wskaż przepływ ciepła 2

Przećwiczysz: wskazywanie kierunku przepływu ciepła, mając pokazane grafiki z liczbą i prędkością cząsteczek.
miniatura

Kiedy zachodzi przepływ ciepła?

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące przepływu ciepła.
miniatura

Które ciało ogrzało się bardziej?

Przećwiczysz: wskazywanie, które z ciał ma wyższą temperaturę po otrzymaniu tej samej ilości ciepła.
miniatura

Wskaż przepływ ciepła 1

Przećwiczysz: wskazywanie kierunku przepływu ciepła, mając dane temperatury substancji.
miniatura

Porównaj energię wewnętrzną 2

Przećwiczysz: wskazywanie substancji o większej energii wewnętrznej, mając dane grafiki obrazujące liczbę i prędkość cząsteczek.
miniatura

Zamień jednostki temperatury C-F

Przećwiczysz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na skalę Fahrenheita i odwrotnie.
miniatura

Porównaj energię wewnętrzną 1

Przećwiczysz: wskazywanie substancji o większej energii wewnętrznej, mając dane temperatury i masy.
miniatura

Zamień jednostki temperatury C-K

Przećwiczysz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie.
miniatura

WYZWANIE ③ Elektrostatyka

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące zjawisk odpowiedzialnych za własności przewodników elektrycznych i izolatorów, przeliczanie wielkości ładunku elektrycznego wymagające zamiany jednostek, ustalanie reakcji elektroskopu na zetknięcie z ciałem posiadającym określony ładunek, ustalanie wielkości ładunku w kulombach po zetnięciu dwóch lub więcej ciał przewodzących, wskazywanie sytuacji, w której kule po zetnięciu będą oddziaływać na siebie w określony sposób.