Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

WYZWANIE ② Elektrostatyka

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące cech ładunków elektrycznych, wskazywanie twierdzeń prawdziwych dotyczących elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk, wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych, uzupełnianie opisu doświadczenia polegającego na elektryzowaniu przedmiotów, odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczeń badających indukcję elektrostatyczną, odpowiadanie na pytania dotyczące własności indukcji elektrostatycznej.
miniatura

WYZWANIE ① Elektrostatyka

Przećwiczysz: kategoryzowanie zjawisk fizycznych na elektrostatyczne i inne. ustalanie, czy dane ładunki lub dwa naelektryzowane przedmioty będą się przyciągać czy odpychać, odpowiadanie na pytania o własności ładunków elektrycznych.
miniatura

Doświadczenia elektrostatyczne

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczeń badających indukcję elektrostatyczną.
miniatura

Posegreguj zjawiska

Przećwiczysz: kategoryzowanie zjawisk fizycznych na elektrostatyczne i inne.
miniatura

Własności indukcji elektrostatycznej

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności indukcji elektrostatycznej.
miniatura

Elektroskop

Przećwiczysz: ustalanie reakcji elektroskopu na zetknięcie z ciałem posiadającym określony ładunek.
miniatura

Naelektryzowane kulki 4

Przećwiczysz: ustalanie wielkości ładunku w kulombach po zetnięciu dwóch lub więcej ciał przewodzących.
miniatura

Naelektryzowane kulki 3

Przećwiczysz: wskazywanie sytuacji, w której kule po zetnięciu będą oddziaływać na siebie w określony sposób.
miniatura

Jak działa elektryzowanie

Przećwiczysz: wskazywanie twierdzeń prawdziwych dotyczących elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk.
miniatura

Naelektryzowane kulki 2

Przećwiczysz: wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych.
miniatura

Naelektryzowane kulki 1

Przećwiczysz: wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych.
miniatura

Grzebień i balonik

Przećwiczysz: uzupełnianie opisu doświadczenia polegającego na elektryzowaniu przedmiotów.
miniatura

Ładunki elektryczne 1

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania wielokrotnego wyboru o własności ładunków elektrycznych.
miniatura

Przyciąganie czy odpychanie 2

Przećwiczysz: ustalanie, czy dwa naelektryzowane przedmioty będą się przyciągać czy odpychać.
miniatura

Przyczyny własności elektrycznych

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące zjawisk odpowiedzialnych za własności przewodników elektrycznych i izolatorów.
miniatura

Przeliczanie kulombów

Przećwiczysz: przeliczanie wielkości ładunku elektrycznego wymagające zamiany jednostek.
miniatura

Co to jest ładunek

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące cech ładunków elektrycznych.
miniatura

Przyciąganie czy odpychanie 1

Przećwiczysz: ustalanie, czy dane ładunki będą się przyciągać czy odpychać.
miniatura

WYZWANIE ③ Notacja wykładnicza

Przećwiczysz: wskazywanie wartości danej liczby dziesiętnej lub mieszanej po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej, wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, w tym potęg o podstawie ułamkowej, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie, wybieranie właściwego wyniku bardzo złożonego działania na potęgach o wykładnikach całkowitych, podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany jednostek długości w trudnych przypadkach, ustawianie w kolejności rosnącej powierzchni wyrażonych w różnych jednostkach z zastosowaniem notacji wykładniczej, rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania szeregu działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.
miniatura

WYZWANIE ② Notacja wykładnicza

Przećwiczysz: wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej, porządkowanie podanych liczb w notacji wykładniczej w kolejności rosnącej, wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej, wskazywanie wyrażeń z potęgą całkowitą równych podanej liczbie, wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie, wpisywanie wyniku złożonego ilorazu i iloczynu potęg o tej samej podstawie, podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany jednostek długości i masy, rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających porównania dwóch liczb będących wynikami działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.