Wyniki wyszukiwania ( 6 )

miniatura

Położenie Słońca w ciągu roku

Dowiesz się: jak opisywać zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu roku; jak wskazywać w terenie oraz na schemacie (lub w horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w różnych porach roku.
miniatura

Położenie Słońca w ciągu doby

Dowiesz się: jaka jest zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia; jak zmienia się położenie Słońca na niebie w ciągu doby; jak wskazywać w terenie oraz na schemacie (lub w horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia.
miniatura

Planowanie wycieczki z mapą

Dowiesz się: jak wykonać i opisać szkic okolicy szkoły; jak odczytywać informacje z planu i mapy posługując się legendą; jak korzystać z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki.
miniatura

Mapy i plany

Dowiesz się: jakie są różnice między planem a mapą; jak rysuje się plany różnych obiektów; jak odczytywać informacje z planu i mapy posługując się legendą; jak wskazywać na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły.
miniatura

Kierunki geograficzne

Dowiesz się: czym jest linia widnokręgu; jakie są główne kierunki geograficzne; jak wyznaczać kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą gnomonu; jak odnajdywać kierunki główne w terenie.
miniatura

Ja w terenie

Opis: Z tej playlisty nauczysz się konstruować plany i mapy oraz korzystać z nich planując wycieczkę. Ponadto nauczysz się nazywać i wyznaczać kierunki geograficzne posługując się kompasem lub gnomonem. Dowiesz się też, jak zmienia się położenie Słońca w ciągu doby i w ciągu roku.