Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

Przeliczanie długości 2

Przećwiczysz: przeliczanie długości wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie.
miniatura

Przeliczanie długości 1

Przećwiczysz: przeliczanie długości wyrażonych w jednej jednostce na inną jednostkę.
miniatura

Przeliczniki długości 3

Przećwiczysz: obliczanie, ile mniejszych jednostek mieści się w danej liczbie większych jednostek długości, działania na dużych liczbach.
miniatura

Przeliczniki długości 2

Przećwiczysz: wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o więcej niż dwa rzędy.
miniatura

Przeliczniki długości 1

Przećwiczysz: wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o jeden lub dwa rzędy.
miniatura

Dopasuj jednostki długości

Przećwiczysz: dopasowywanie właściwych jednostek do rozmiarów podanych obiektów.
miniatura

Uporządkuj jednostki długości

Przećwiczysz: układanie wartości zawierających jednostki długości w kolejności rosnącej lub malejącej.
miniatura

Skróty jednostek długości

Przećwiczysz: sprawdzanie znajomości skrótów nazw jednostek długości.
miniatura

Substancje i ich właściwości

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jaki jest podstawowy sprzęt w pracowni chemicznej, poznasz zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń chemicznych. Opowiemy także, czym jest substancja i jakie są jej właściwości, co to jest mieszanina i jak dzielimy mieszaniny oraz jak można je rozdzielać. Poznasz różnice między metalami i niemetalami, oraz między związkiem, pierwiastkiem chemicznym i mieszaniną. Omówimy stany skupienia substancji, zjawisko dyfuzji oraz takie pojęcia jak masa, objętość i gęstość substancji.
miniatura

WYZWANIE ③ Liczby całkowite – wprowadzenie

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba jest całkowita czy naturalna, znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, gdy jednostka nie jest równa 1, odpowiadanie na pytania o różnice temperatur, odpowiadanie na pytania dotyczące wartości bezwzględnej.
miniatura

WYZWANIE ② Liczby całkowite – wprowadzenie

Przećwiczysz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, obliczanie wyniku dodawania i mnożenia z udziałem wartości bezwzględnych.
miniatura

WYZWANIE ① Liczby całkowite – wprowadzenie

Przećwiczysz: segregowanie liczb na całkowite dodatnie i całkowite ujemne, wskazywanie liczby przeciwnej do podanej liczby, odczytywanie wskazania termometru, określanie, która z podanych liczb całkowitych ujemnych jest większa, wpisywanie wartości bezwzględnej podanej liczby całkowitej.
miniatura

Wartość bezwzględna – teoria

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące wartości bezwzględnej.
miniatura

Działania z wartością bezwzględną

Przećwiczysz: obliczanie wyniku dodawania i mnożenia z udziałem wartości bezwzględnych.
miniatura

Wartość bezwzględna liczby

Przećwiczysz: wpisywanie wartości bezwzględnej podanej liczby całkowitej.
miniatura

Mapa temperatur

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania o różnice temperatur.
miniatura

Która liczba jest większa?

Przećwiczysz: określanie, która z podanych liczb całkowitych ujemnych jest większa.
miniatura

Oś liczbowa 2

Przećwiczysz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, gdy jednostka nie jest równa 1.
miniatura

Oś liczbowa 1

Przećwiczysz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej.
miniatura

Termometr

Przećwiczysz: odczytywanie wskazania termometru.