Wyniki wyszukiwania ( 2497 )

miniatura

Naelektryzowane kulki 1

Przećwiczysz: wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych.
miniatura

Grzebień i balonik

Przećwiczysz: uzupełnianie opisu doświadczenia polegającego na elektryzowaniu przedmiotów.
miniatura

Ładunki elektryczne 1

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania wielokrotnego wyboru o własności ładunków elektrycznych.
miniatura

Przyciąganie czy odpychanie 2

Przećwiczysz: ustalanie, czy dwa naelektryzowane przedmioty będą się przyciągać czy odpychać.
miniatura

Przyczyny własności elektrycznych

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące zjawisk odpowiedzialnych za własności przewodników elektrycznych i izolatorów.
miniatura

Przeliczanie kulombów

Przećwiczysz: przeliczanie wielkości ładunku elektrycznego wymagające zamiany jednostek.
miniatura

Co to jest ładunek

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące cech ładunków elektrycznych.
miniatura

Przyciąganie czy odpychanie 1

Przećwiczysz: ustalanie, czy dane ładunki będą się przyciągać czy odpychać.
miniatura

WYZWANIE ③ Notacja wykładnicza

Przećwiczysz: wskazywanie wartości danej liczby dziesiętnej lub mieszanej po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej, wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, w tym potęg o podstawie ułamkowej, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie, wybieranie właściwego wyniku bardzo złożonego działania na potęgach o wykładnikach całkowitych, podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany jednostek długości w trudnych przypadkach, ustawianie w kolejności rosnącej powierzchni wyrażonych w różnych jednostkach z zastosowaniem notacji wykładniczej, rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania szeregu działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.
miniatura

WYZWANIE ② Notacja wykładnicza

Przećwiczysz: wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej, porządkowanie podanych liczb w notacji wykładniczej w kolejności rosnącej, wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej, wskazywanie wyrażeń z potęgą całkowitą równych podanej liczbie, wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie, wpisywanie wyniku złożonego ilorazu i iloczynu potęg o tej samej podstawie, podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany jednostek długości i masy, rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających porównania dwóch liczb będących wynikami działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.
miniatura

WYZWANIE ① Notacja wykładnicza

Przećwiczysz: wskazywanie większej z dwóch liczb zapisanych w notacji wykładniczej, wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej, wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi 2, 1, 0, –1 i –2, wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu lub ilorazu dwóch potęg o tej samej podstawie, wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem potęgowania potęgi o wykładniku całkowitym, wpisywanie podstawy i wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg o tym samym wykładniku całkowitym, wybieranie właściwego zapisu podanego ułamka dziesiętnego w notacji wykładniczej, zamiana podanej liczby w notacji wykładniczej na ułamek dziesiętny, podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany podstawowych wartości jednostek długości i masy, rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.
miniatura

Zadania z notacją 3

Przećwiczysz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania szeregu działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.
miniatura

Zadania z notacją 2

Przećwiczysz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających porównania dwóch liczb będących wynikami działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.
miniatura

Zadania z notacją 1

Przećwiczysz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.
miniatura

Posegreguj obszary

Przećwiczysz: ustawianie w kolejności rosnącej powierzchni wyrażonych w różnych jednostkach z zastosowaniem notacji wykładniczej.
miniatura

Jednostki w notacji 4

Przećwiczysz: podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany jednostek długości.
miniatura

Jednostki w notacji 3

Przećwiczysz: podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany jednostek długości.
miniatura

Jednostki w notacji 2

Przećwiczysz: podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany podstawowych wartości jednostek długości i masy.
miniatura

Jednostki w notacji 1

Przećwiczysz: podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany podstawowych wartości jednostek długości i masy.
miniatura

Notacja na ułamek

Przećwiczysz: zamiana podanej liczby w notacji wykładniczej na ułamek dziesiętny.