Wyniki wyszukiwania ( 2497 )

miniatura

Ułamek na notację

Przećwiczysz: wybieranie właściwego zapisu podanego ułamka dziesiętnego w notacji wykładniczej.
miniatura

Działania na potęgach 2

Przećwiczysz: wybieranie właściwego wyniku bardzo złożonego działania na potęgach o wykładnikach całkowitych.
miniatura

Iloczyn potęg 4

Przećwiczysz: wpisywanie podstawy i wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg o tym samym wykładniku całkowitym.
miniatura

Iloraz potęg

Przećwiczysz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem ilorazu dwóch potęg o tej samej podstawie.
miniatura

Potęgowanie potęg 2

Przećwiczysz: wybieranie właściwego wyniku mnożenia dwóch potęg o różnych podstawach i różnych wykładnikach całkowitych, z wykorzystaniem potęgowania potęgi.
miniatura

Działania na potęgach 1

Przećwiczysz: wpisywanie wyniku złożonego ilorazu i iloczynu potęg o tej samej podstawie.
miniatura

Potęgowanie potęg 1

Przećwiczysz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem potęgowania potęgi o wykładniku całkowitym.
miniatura

Iloczyn potęg 3

Przećwiczysz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, w tym potęg o podstawie ułamkowej, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie.
miniatura

Iloczyn potęg 2

Przećwiczysz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie.
miniatura

Iloczyn potęg 1

Przećwiczysz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg o tej samej podstawie.
miniatura

Posegreguj liczby

Przećwiczysz: wskazywanie wyrażeń z potęgą całkowitą równych podanej liczbie.
miniatura

Potęgowanie z minusem ekstra

Przećwiczysz: wskazywanie wartości danej liczby dziesiętnej lub mieszanej po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej.
miniatura

Potęgowanie z minusem

Przećwiczysz: wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej.
miniatura

Dopasuj potęgi

Przećwiczysz: wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi 2, 1, 0, –1 i –2.
miniatura

Uszereguj podane liczby

Przećwiczysz: porządkowanie podanych liczb w notacji wykładniczej w kolejności rosnącej.
miniatura

Wskaż poprawny zapis 2

Przećwiczysz: wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej.
miniatura

Wskaż większą liczbę

Przećwiczysz: wskazywanie większej z dwóch liczb zapisanych w notacji wykładniczej.
miniatura

Wskaż poprawny zapis 1

Przećwiczysz: wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej.
miniatura

Pierwiastki w nawiasach

Przećwiczysz: ustalanie, czy dane mnożenie dwóch sum algebraicznych zawierających pierwiastki jest poprawne.
miniatura

Wybrakowane sumy

Przećwiczysz: uzupełnianie brakujących wyrażeń algebraicznych w zapisie mnożenia dwóch sum algebraicznych.