Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

Posegreguj liczby

Przećwiczysz: wskazywanie wyrażeń z potęgą całkowitą równych podanej liczbie.
miniatura

Potęgowanie z minusem ekstra

Przećwiczysz: wskazywanie wartości danej liczby dziesiętnej lub mieszanej po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej.
miniatura

Potęgowanie z minusem

Przećwiczysz: wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej.
miniatura

Dopasuj potęgi

Przećwiczysz: wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi 2, 1, 0, –1 i –2.
miniatura

Uszereguj podane liczby

Przećwiczysz: porządkowanie podanych liczb w notacji wykładniczej w kolejności rosnącej.
miniatura

Wskaż poprawny zapis 2

Przećwiczysz: wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej.
miniatura

Wskaż większą liczbę

Przećwiczysz: wskazywanie większej z dwóch liczb zapisanych w notacji wykładniczej.
miniatura

Wskaż poprawny zapis 1

Przećwiczysz: wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej.
miniatura

Pierwiastki w nawiasach

Przećwiczysz: ustalanie, czy dane mnożenie dwóch sum algebraicznych zawierających pierwiastki jest poprawne.
miniatura

Wybrakowane sumy

Przećwiczysz: uzupełnianie brakujących wyrażeń algebraicznych w zapisie mnożenia dwóch sum algebraicznych.
miniatura

WYZWANIE ② Biologiczne związki organiczne

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych, tłuszczów, cukrów prostych i złożonych, aminokwasów i białek.
miniatura

WYZWANIE ③ Biologiczne związki organiczne

Przećwiczysz: odpowiadanie na trudniejsze pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych, tłuszczów, cukrów prostych i złożonych, aminokwasów i białek.
miniatura

WYZWANIE ① Biologiczne związki organiczne

Przećwiczysz: odpowiadanie na proste pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych, tłuszczów, cukrów prostych i złożonych, aminokwasów i białek.
miniatura

Czy to kwas tłuszczowy? 3

Przećwiczysz: wskazywanie kwasu tłuszczowego wśród podanych kwasów organicznych.
miniatura

Czy to kwas tłuszczowy? 2

Przećwiczysz: wskazywanie kwasu tłuszczowego wśród podanych kwasów organicznych.
miniatura

Czy to kwas tłuszczowy? 1

Przećwiczysz: wskazywanie kwasu tłuszczowego wśród podanych kwasów organicznych.
miniatura

Posegreguj tłuszcze

Przećwiczysz: segregowanie tłuszczów według pochodzenia i stanu skupienia.
miniatura

Cukry złożone 3

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy węglowodanów złożonych.
miniatura

Cukry złożone 2

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy węglowodanów.
miniatura

Cukry złożone 1

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy węglowodanów.