Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wzór ogólny ciągu arytmetycznego - zadania część 2

miniatura

Dowody z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia

miniatura

Pierwiastki całkowite oraz wymierne wielomianu

miniatura

Wykres i własności funkcji x do kwadratu

miniatura

Równoległość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Przemiana fizyczna a reakcja chemiczna

miniatura

Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych

miniatura

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

miniatura

Tłuszcze

miniatura

Przemienność mnożenia

miniatura

Porównywanie ilorazowe

miniatura

Porównywanie potęg o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach naturalnych

miniatura

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura

Wartość liczbowa jednomianu

miniatura

Odległość punktu od prostej

miniatura

Rysowanie prostokątów i kwadratów o podanych długościach boków za pomocą ekierki

miniatura

Pola figur - wprowadzenie

miniatura

Sumy algebraiczne - zadania tekstowe

miniatura

Szacowanie rachunków pamięciowych na dużych liczbach

miniatura