Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Ciąg geometryczny - wprowadzenie

miniatura

Długość łuku

miniatura

Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych

miniatura

Postać kanoniczna - zadania

miniatura

Podział mieszanin

miniatura

Prawo zachowania masy

miniatura

Kwasy karboksylowe

miniatura

Stężenie procentowe

miniatura

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

miniatura

Oś liczbowa - wprowadzenie

miniatura

Rozdzielność mnożenia względem dodawania

miniatura

Kolejność wykonywania działań z potęgami

miniatura

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem”

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura

Obliczenia zegarowe

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

miniatura

Porównywanie kątów

miniatura

Suma algebraiczna - przykłady

miniatura

Procenty w zadaniach tekstowych

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

miniatura