Wyniki wyszukiwania

Fraza: Pistacja

Znaleziono 536

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

miniatura 10:53

Cechy podobieństwa trójkątów

miniatura 11:15

Skala podobieństwa trójkątów

miniatura 11:21

Stosunek pól trójkątów podobnych

miniatura 11:10

Skala podobieństwa wielokątów

miniatura 11:26

Stosunek pól wielokątów podobnych

miniatura 11:29

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

miniatura 10:47

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

miniatura 04:57

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

miniatura 06:15

Suma miar kątów w czworokącie

miniatura 05:53