Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 638

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Prawo zachowania masy

miniatura

Kwasy karboksylowe

miniatura

Oś liczbowa - wprowadzenie

miniatura

Rozdzielność mnożenia względem dodawania

miniatura

Kolejność wykonywania działań z potęgami

miniatura

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem”

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura

Obliczenia zegarowe

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

miniatura

Porównywanie kątów

miniatura

Suma algebraiczna - przykłady

miniatura

Procenty w zadaniach tekstowych

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

miniatura

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

miniatura

Cechy podzielności liczb - ćwiczenia

miniatura

Dzielenie pierwiastków kwadratowych

miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura

Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników

miniatura

Mnożenie ułamków zwykłych

miniatura

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

miniatura