Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 569

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - wprowadzenie

miniatura 12:04

Pole kwadratu i prostokąta - obliczenia praktyczne

miniatura 11:35

Zamiana jednostek masy - wprowadzenie

miniatura 05:18

Co to są procenty? - Zamiana procentu na ułamek

miniatura 06:19

Diagramy procentowe

miniatura 09:52

Dzielenie pisemne liczb zakończonych zerami

miniatura 10:50

Kąty wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające

miniatura 10:15

Dodawanie i odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych

miniatura 10:33

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - przykłady

miniatura 11:08

Rozwiązywanie równań - Rozwiązanie w dwóch krokach

miniatura 11:28