Ścieżka:

miniatura 07:17

Wykonywanie działań na kalkulatorze - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób wykonać podstawowe działania matematyczne na kalkulatorze, czy każdy kalkulator liczy zgodnie z kolejnością wykonywania działań, co oznaczają i do czego służą poszczególne przyciski na kalkulatorze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.2 MAT-SP46-II.3

miniatura 08:44

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

Dowiedz się: w jaki sposób ułamki zwykłe o mianowniku 10, 100 i 1000 zapisać w postaci liczby dziesiętnej, jak poprawnie czytać liczby z przecinkami, od czego zależy ilość cyfr po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.9

miniatura 05:20

Cecha podzielności liczb przez 9

Dowiedz się: Z tej lekcji dowiesz się: które liczby są podzielne przez 9, jak sprawdzić nie wykonując dzielenia, czy liczba jest podzielna przez przez 9, w jaki sposób stosować cechę podzielności przez 9.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.7

miniatura 08:40

Pierwiastek kwadratowy z liczb niekwadratowych

Dowiedz się: jak poznać dokładną wartość pierwiastków kwadratowych z liczb niekwadratowych, jak oszacować wartość pierwiastka z dwóch, trzech i pięciu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.1

miniatura 04:11

Procenty - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest procent, gdzie występują procenty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.1

miniatura 09:08

Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania metodą podstawiania, co to znaczy podstawić niewiadomą, jak podstawiać jedną niewiadomą w miejsce drugiej, jak przekształcić równanie po podstawieniu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 08:24

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

Dowiedz się: jak pomnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną, jak uprościć mnożenie ułamka i liczby naturalnej, jaka jest zasada skracania ułamków podczas mnożenia przez liczbę naturalną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1

miniatura 07:45

Zamiana liczb dziesiętnych na ułamki zwykłe

Dowiedz się: jak zamienić liczbę dziesiętną na ułamek zwykły, kiedy w mianowniku wpisać 10, 100, a kiedy 1000, czy ułamki zwykłe powstałe z zamiany liczb dziesiętnych można skracać.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.8

miniatura 10:41

Wartości dodatnie i ujemne funkcji

Dowiedz się: jak znaleźć wartości dodatnie i ujemne funkcji na wykresie, jak określić na podstawie wykresu, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne, jak określić na podstawie wzoru, czy dla danego argumentu funkcja przyjmuje wartość dodatnią czy ujemną.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.2 MAT-LIC-V.3 MAT-LIC-V.4

miniatura 09:26

Prostokąt - własności

Dowiedz się: jaką figurę możemy nazwać prostokątem, jakie przekątne ma prostokąt, jak przecinają się przekątne w prostokącie, jaką figurę możemy nazwać kwadratem, jakie przekątne ma kwadrat, jak przecinają się przekątne w kwadracie.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IX.2