Przed tobą zadanie:

WYZWANIE ② Mnożenie pamięciowe

Playlista: Działania pamięciowe - mnożenie

Te zadania obejmują:


  • twierdzenia i pojęcia dotyczące mnożenia,
  • korzystanie z przemienności i łączności mnożenia,
  • korzystanie z rozdzielności mnożenia względem dodawania.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

WYZWANIE ② Mnożenie pamięciowe

Zadanie z playlisty: Działania pamięciowe - mnożenie