Przed tobą zadanie:

WYZWANIE ③ Mnożenie pamięciowe

Playlista: Działania pamięciowe - mnożenie

Te zadania obejmują:


  • korzystanie z rozdzielności mnożenia względem odejmowania,
  • korzystanie z przemienności i łączności mnożenia,
  • zadania tekstowe wymagające mnożenia w pamięci.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

WYZWANIE ③ Mnożenie pamięciowe

Zadanie z playlisty: Działania pamięciowe - mnożenie