Te ćwiczenia obejmują:

  • wskazywanie większej z dwóch liczb zapisanych w notacji wykładniczej,
  • wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej,
  • wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi 2, 1, 0, –1 i –2,
  • wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu lub ilorazu dwóch potęg o tej samej podstawie,
  • wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem potęgowania potęgi o wykładniku całkowitym,
  • wpisywanie podstawy i wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg o tym samym wykładniku całkowitym,
  • wybieranie właściwego zapisu podanego ułamka dziesiętnego w notacji wykładniczej,
  • zamiana podanej liczby w notacji wykładniczej na ułamek dziesiętny,
  • podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany podstawowych wartości jednostek długości i masy,
  • rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education