Mnożenie potęg o tej samej podstawie

Playlista: Potęgi o wykładniku naturalnym

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak rozróżniać potęgi o tych samych podstawach,
  • jak mnożyć potęgi o tych samych podstawach.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Tymoteusz Zdunek

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Joanna Zalewska, Katarzyna Szczepańska, Angela Getler

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


OpenClipartVectors (CC0)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by