Ścieżka:

miniatura 07:19

Porównywanie potęg o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach naturalnych

Dowiedz się: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.1

miniatura 06:43

Działania na potęgach o wykładniku naturalnym

Dowiedz się: w jakiej kolejności wykonywać działania na potęgach o wykładniku całkowitym, jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić rożne potęgi, jak wykorzystywać poznane wzory na potęgi.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.2 MAT-SP78-I.3

miniatura 08:36

Pojęcie potęgi

Dowiedz się: co to jest podstawa potęgi, co to jest wykładnik potęgi, jak liczyć potęgę danej liczby.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.1

miniatura 06:43

Potęgowanie ułamków

Dowiedz się: jak podnieść ułamek do potęgi, jak potęgować ułamki zwykłe, jak potęgować liczby mieszane, jak potęgować ułamki dziesiętne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.1

miniatura 04:26

Potęgowanie liczb ujemnych

Dowiedz się: jak ponieść do potęgi liczbę ujemną, kiedy wynik takiego potęgowania jest dodatni, a kiedy ujemny, jaką rolę w potęgowaniu pełnią nawiasy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.1

miniatura 07:59

Mnożenie potęg o tej samej podstawie

Dowiedz się: jak rozróżniać potęgi o tych samych podstawach, jak mnożyć potęgi o tych samych podstawach.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.2

miniatura 09:19

Dzielenie potęg o tej samej podstawie

Dowiedz się: jak rozróżniać potęgi o tych samych podstawach, jak dzielić potęgi o tych samych podstawach.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.2

miniatura 08:49

Potęga potęgi

Dowiedz się: jak podnieść potęgę do potęgi, jak obliczyć potęgę potęgi, kiedy mnożymy wykładniki.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.4

miniatura 07:47

Przedstawianie liczb w postaci potęg jednej liczby

Dowiedz się: jak zmieniać podstawę potęgi, zapisać liczbę w postaci potęgi, jak znaleźć wspólną postawę.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.4

miniatura 09:01

Mnożenie potęg o jednakowych wykładnikach

Dowiedz się: jak rozróżniać potęgi o tych samych wykładnikach, jak pomnożyć potęgi o tym samym wykładniku, jak podnieść do potęgi bardzo dużą liczbę.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.3