Potęgowanie liczb ujemnych - przypomnienie

Playlista: Potęgi o wykładniku naturalnym

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak podnieść do potęgi liczbę ujemną,
  • kiedy wynik takiego potęgowania jest dodatni, a kiedy ujemny,
  • jaką rolę w potęgowaniu pełnią nawiasy.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Tymoteusz Zdunek

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Joanna Zalewska, Katarzyna Szczepańska, Angela Getler

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by