Z tego filmu dowiesz się:

  • jak podnieść do potęgi liczbę ujemną,
  • kiedy wynik takiego potęgowania jest dodatni, a kiedy ujemny,
  • jaką rolę w potęgowaniu pełnią nawiasy.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

W tym filmie dowiesz się jak potęgować liczby ujemne. Pierwszy przykład: minus 2 podniesione do potęgi drugiej. Jak już wiesz, jest to liczba minus 2 przemnożona przez siebie 2-krotnie. Mamy zatem minus 2 razy minus 2. Jaki jest wynik tego mnożenia? Skoro mnożymy dwie liczby ujemne w wyniku otrzymamy na pewno liczbę dodatnią a 2 razy 2 to 4 Minus 2 do potęgi drugiej to 4. Drugi przykład: minus 2 podniesione do potęgi trzeciej. Zastanów się, jaką liczbę i ile razy będziemy mnożyć przez siebie aby otrzymać minus 2 do potęgi trzeciej. Będzie to liczba minus 2 przemnożona przez siebie 3-krotnie. Jaki jest wynik tego mnożenia? Minus 2 razy minus 2 to 4 a 4 razy minus 2 to minus 8. Minus 2 do potęgi trzeciej to minus 8 I jeszcze jeden przykład: minus 2 do potęgi czwartej. Możemy zapisać to w postaci mnożenia jako 4-krotnie przemnożoną przez siebie liczbę minus 2. Zastanów się jaki będzie wynik tego mnożenia. Minus 2 razy minus 2 razy minus 2 to jest minus 8. Możemy to zapisać z przykładu powyżej. Musimy to przemnożyć jeszcze razy minus 2. Zauważ, że masz tutaj mnożenie dwóch liczb ujemnych czyli w wyniku otrzymamy liczbę dodatnią a 8 razy 2 to 16. Minus 2 podniesione do potęgi 4 to 16. Zapisałem tutaj rozwiązane przed chwilą przykłady. Wysnuwa się z nich pewna reguła. Gdy podnosimy liczbę ujemną do parzystej potęgi, jak 2 czy 4 w wyniku otrzymamy liczbę dodatnią. Gdy podnosisz liczbę ujemną do nieparzystej potęgi w wyniku otrzymasz liczbę ujemną. Dzięki temu możemy obliczać łatwiej potęgi liczb ujemnych. Na przykład: minus 3 podniesione do potęgi drugiej. Najpierw zastanówmy się nad znakiem. Mamy tutaj liczbę ujemną podniesioną do parzystej potęgi czyli wynik będzie dodatni. Teraz trzeba zastanowić się nad wartością. 3 podniesione do potęgi drugiej to 3 razy 3, czyli 9 W wyniku otrzymujemy liczbę 9. Teraz przykład dla Ciebie. Minus 3 podniesione do potęgi trzeciej. Mamy tutaj liczbę ujemną podniesioną do nieparzystej potęgi. W wyniku na pewno otrzymasz liczbę ujemną a 3 do potęgi trzeciej to 3 razy 3 razy 3, czyli 27. Minus trzy podniesione do potęgi trzeciej to minus 27. Jest dodatkowo jedna rzecz na którą musisz uważać. Czasami się spotkasz z takim zapisem: minus 3 do potęgi drugiej. Zauważ, że w tym przykładzie do drugiej potęgi podnosimy tylko liczbę 3. Najpierw obliczymy wynik potęgowania czyli 3 do potęgi drugiej a to jest 9 a minus pozostaje bez zmian. Otrzymujemy w wyniku minus 9. Gdy ujemną liczbę podnosisz do parzystej potęgi w wyniku otrzymasz liczbę dodatnią. Gdy liczbę ujemną podnosisz do nieparzystej potęgi w wyniku otrzymasz liczbę ujemną. Chcesz umieć więcej? Obejrzyj całą playlistę o potęgach i zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Tymoteusz Zdunek

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Joanna Zalewska, Katarzyna Szczepańska, Angela Getler

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Ewelina Łasa, Татьяна Кравец

Produkcja:

Katalyst Education