Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Biologia Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 56

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Tkanki

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak rozpoznawać pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu tkanki roślinne i tkanki zwierzęce. Ponadto poznasz ich cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Mikroorganizmy

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są charakterystyczne cechy wirusów, bakterii i protistów oraz jakie jest ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Grzyby i porosty

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są środowiska życia grzybów i porostów. Ponadto poznasz różnorodność budowy grzybów i porostów i ich wybrane czynności życiowe. Dowiesz się, jakie jest znaczenie grzybów i porostów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Rośliny zarodnikowe

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, co to są organowce, zarodnikowe i poznasz cechy anatomiczne i morfologiczne, które są charakterystyczne dla tej grupy roślin. Ponadto nauczysz się rozpoznawać przedstawicieli paproci, skrzypów, widłaków, mchów oraz poznasz ich znaczenie w przyrodzie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Ryby

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są cechy wspólne ryb, jakie są przystosowania ryb do życia w wodzie i co to znaczy, że ryby są zmiennocieplne. Ponadto poznasz sposób rozmnażania i rozwój ryb oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Ptaki

miniatura
Opis: W tej playliście poznasz różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ptaków oraz nauczysz się rozpoznawać ich cechy wspólne i przystosowania do lotu. Ponadto dowiesz się, jak ptaki opanowały stałocieplność, w jaki sposób rozmnażają się i jakie jest ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Ssaki

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się o różnorodności środowisk życia i oraz o zróżnicowanych cechach morfologicznych ssaków. Poznasz przedstawicieli ssaków, ich cechy wspólne oraz przystosowania do życia w różnych środowiskach. Ponadto dowiesz się, co to znaczy, że ssaki są stałocieplne oraz w jaki sposób rozmnażają się i rozwijają różne grupy ssaków. Poznasz znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Rośliny nasienne

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie formy przyjmują rośliny nasienne, jaka jest różnica między nagonasiennymi a okrytonasiennymi, jak rozpoznać wybranych przedstawicieli roślin nasiennych oraz jakie funkcje pełnią kwiat, owoc, nasiono.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Różnorodność i klasyfikacja organizmów

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak nazywają się poszczególne jednostki w systematyce organizmów żywych oraz jakie są zasady porządkowania organizmów do poszczególnych taksonów. Ponadto poznasz zasady nazewnictwa oraz podstawowe zasady konstruowania klucza do oznaczania gatunków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Bezkręgowce

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, na jakie grupy systematyczne dzielimy zwierzęta należące do bezkręgowców. Poznasz budowę parzydełkowców, pierścienic, stawonogów, płazińców, obleńców i mięczaków. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób odżywiają się, oddychają i rozmnażają przedstawiciele tych zwierząt.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Płazy

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak rozpoznać niektóre gatunki płazów oraz jakie są ich cechy wspólne. Poznasz przystosowania płazów jako organizmów zmiennocieplnych do życia w wodzie i na lądzie. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób rozmnażają i rozwijają się płazy oraz jakie jest ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Gady

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są wspólne cechy wszystkich gadów, jakie grupy zwierząt zaliczamy do tej gromady oraz jakie są cechy charakterystyczne żółwi, krokodyli, jaszczurek i węży. Ponadto dowiesz się, na czym polega zmiennocieplność u gadów i w jaki sposób odżywiają się, poruszają i rozmnażają te zwierzęta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI