Wyniki wyszukiwania ( 12 )

miniatura

Ruch i jego względność

Dowiesz się: kiedy ciało jest w ruchu, na czym polega względność ruchu, czym różnią się podstawowe rodzaje ruchu.
miniatura

Kinematyka

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym jest ruch i jakie są jego rodzaje, co oznacza względność ruchu oraz jakie parametry opisują ruch. Poznasz sposoby na wyznaczanie wartości prędkości i drogi z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu.
miniatura

Prędkość

Dowiesz się: jak dzielimy ruch ze względu na prędkość, czym jest prędkość i jaka jest jej jednostka.
miniatura

Wykresy zmian położenia, drogi i prędkości

Dowiesz się: jaka jest zależność przyspieszenia od czasu i prędkości od czasu oraz jak przedstawiać te zależności na wykresach, jak wyznaczyć zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego).
miniatura

Przyspieszenie

Dowiesz się: czym jest ruch jednostajnie przyspieszony i ruch jednostajnie opóźniony, co to jest przyspieszenie, jaka jest różnica między przyspieszeniem a opóźnieniem.
miniatura

Trzecia zasada dynamiki

Dowiesz się: na czym polega III zasada dynamiki Newtona i jakie jest jej praktyczne zastosowanie, czym jest wzajemność oddziaływań.
miniatura

Spadek swobodny

Dowiesz się: czym jest spadek swobodny, co wpływa na ruch ciał spadających swobodnie, od czego zależy czas swobodnego spadania ciał, jaki jest związek pomiędzy siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym.
miniatura

Druga zasada dynamiki

Dowiesz się: czego dotyczy druga zasada dynamiki, jak definiujemy jednostkę siły, od czego zależy przyspieszenie i w jakich jednostkach je zapisujemy.
miniatura

Pierwsza zasada dynamiki

Dowiesz się: jakie znaczenie ma równoważenie się sił działających na ciało, czym jest bezwładność, na czym polega pierwsza zasada dynamiki Newtona.
miniatura

Składanie wektorów sił

Dowiesz się: jak wyznaczać i rysować siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach, kiedy siły się równoważą.
miniatura

Siła jako wektor

Dowiesz się: czym jest siła, jak wyznaczamy wartość siły, w jakich jednostkach wyrażamy siłę, co to znaczy, że siła jest wielkością wektorową.
miniatura

Dynamika

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym jest siła i jak wyznaczamy jej wartość oraz w jakich jednostkach ją wyrażamy. Dowiesz się również, co to znaczy, że siła jest wielkością wektorową, czym jest składanie i wzajemność sił. Poznasz definicję spadania swobodnego, pierwszą, drugą i trzecią zasadę dynamiki Newtona oraz ich praktyczne zastosowanie.