Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 35

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Zjawiska cieplne

miniatura
Opis: Z tej playlisty dowiesz się, co to jest temperatura, jak posługiwać się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita) i jak przeliczać temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach i odwrotnie. Dowiesz się też, czym jest energia układu (energia wewnętrzna) i ciepło właściwe, opiszesz rolę izolacji cieplnej, zjawisko przewodnictwa cieplnego i ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji. Poznasz również stany skupienia i zrozumiesz, na czym polegają zmiany stanów skupienia (przemiany fazowe).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII