Fraza: Obliczenia w geometrii

Znaleziono 24

Pola figur - wprowadzenie / Prostokąty i kwadraty

miniatura 2 videocam

Wielokąty / Prostokąty i kwadraty

miniatura 5 videocam

Pola figur - wprowadzenie

miniatura 3 videocam

Pola figur

miniatura 10 videocam