Wyniki wyszukiwania ( 2579 )

miniatura

Organizacja i chemizm życia

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak są zbudowane wszystkie organizmy żywe, jakie pierwiastki chemiczne i związki chemiczne wchodzą w skład komórek oraz jak zbudowane są komórki roślin, zwierząt i bakterii.
miniatura

Klasyfikowanie roślin i zwierząt

Dowiesz się: jakie są zasady klasyfikowania organizmów, jak należy posługiwać się prostym kluczem do oznaczania gatunków, jak konstruować klucz biologiczny.
miniatura

Systematyka organizmów

Dowiesz się: czym jest systematyka, dlaczego stosujemy podwójne nazewnictwo, jakie są taksony w systematyce roślin, jakie są taksony w systematyce zwierząt, jak definiujemy gatunek.
miniatura

Czynności życiowe organizmów

Dowiesz się: jakie cechy organizmów sprawiają, że uznajemy je za żywe, jaka jest istota oddychania, odżywiania się, wydalania, rozmnażania się.
miniatura

Oddychanie tlenowe i beztlenowe

Dowiesz się: czym jest oddychanie komórkowe, na czym polega oddychanie tlenowe i fermentacja, skąd się bierze energia potrzebna do życia, jakie są substraty, produkty i warunki przebiegu procesów oddychania komórkowego, jak wykonać doświadczenie pokazujące, że drożdże do oddychania nie potrzebują tlenu i że wydzielają ditlenek węgla.
miniatura

Fotosynteza

Dowiesz się: że fotosynteza to jeden ze sposobów odżywiania się organizmów, jakie są substraty, produkty i warunki przebiegu fotosyntezy, jak przeprowadzić doświadczenie wykazujące wpływ wybranych czynników na intensywność fotosyntezy.
miniatura

Czynności życiowe organizmów

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są podstawowe czynności życiowe wszystkich organizmów żywych i na czym polegają oddychanie tlenowe, oddychanie beztlenowe i fotosynteza. Poznasz też czynniki wpływające na przebieg i intensywność tych procesów.
miniatura

Mięczaki

Dowiesz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia mięczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają mięczakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli mięczaków, jakie jest znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Pajęczaki

Dowiesz się: jakie jest środowisko życia oraz tryb życia pajęczaków, jakie cechy morfologiczne umożliwiają pajęczakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne pajęczaków, jakie jest znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Owady

Dowiesz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia owadów, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają owadom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne owadów, jakie jest znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Skorupiaki

Dowiesz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają skorupiakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne skorupiaków, jakie jest znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Stawonogi

Dowiesz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają stawonogom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli stawonogów, jakie jest znaczenie stawonogów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Pierścienice

Dowiesz się: gdzie żyją pierścienice, jakie są cechy morfologiczne pierścienic oraz ich przystosowania do trybu życia, jakie są cechy wspólne przedstawicieli pierścienic, jakie jest znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Nicienie

Dowiesz się: jakie jest środowisko i tryb życia nicieni, jakie są cechy wspólne nicieni, jakie drogi inwazji nicieni pasożytniczych, jaki cykl rozwojowy mają włosień, glista i owsik, jakie są metody profilaktyki chorób wywoływanych u człowieka przez nicienie, jakie jest znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Tasiemce pasożytnicze

Dowiesz się: jaki jest związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia, jakie są drogi inwazji płazińców pasożytniczych, jakie są sposoby profilaktyki chorób wywoływanych przez wybrane płazińce pasożytnicze, jak wygląda cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego i tasiemca nieuzbrojonego, jakie jest znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Płazińce

Dowiesz się: gdzie żyją płazińce i jaki prowadzą tryb życia, jakie zwierzęta zaliczamy do płazińców i jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Parzydełkowce

Dowiesz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców, jakie gatunki są przedstawicielami parzydełkowców oraz jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie parzydełkowców w przyrodzie.
miniatura

Protisty

Dowiesz się: czym są protisty i jakie organizmy do nich zaliczamy, jak wygląda oddychanie, odżywianie i rozmnażanie u protistów, jak założyć hodowlę protistów, jakie są drogi zakażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty, czym są toksoplazmoza i malaria.
miniatura

Bakterie

Dowiesz się: jak zbudowana jest komórka bakteryjna, gdzie występują bakterie, jakie są podstawowe formy morfologiczne bakterii, jakie są czynności życiowe bakterii, jakie są drogi rozprzestrzeniania się bakterii i zasady profilaktyki wywoływanych przez nie chorób, czym są gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza, jakie jest znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Wirusy

Dowiesz się: dlaczego wirusy nie są organizmami, jakie są drogi rozprzestrzeniania się wirusów, jakie są zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy, jakie są przykłady wirusowych chorób zakaźnych: grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS, COVID-19.