Ścieżka:

miniatura 09:35

Odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych

Dowiedz się: jak zaznaczać punkty w układzie współrzędnych, jak odczytywać punkty zaznaczone w układzie współrzędnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-X.3

miniatura 10:14

Długość i środek odcinka w układzie współrzędnych

Dowiedz się: jak obliczyć długość dowolnego odcinka w układzie współrzędnych, jak wyznaczyć współrzędne środka dowolnego odcinka w układzie współrzędnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-X.3

miniatura 09:12

Szukanie punktów współliniowych

Dowiedz się: jakie punkty nazywamy współliniowymi, jak poszukiwać punktów współliniowych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-X.3

miniatura 08:51

Układ współrzędnych - wprowadzenie

Dowiedz się: jak określać położenie punktu na szachownicy, jak łatwo odnajdywać miasta na mapie, co to są współrzędne matematyczne i jak je zapisywać, jak zbudowany jest układ współrzędnych, która oś nazywa się osią odciętych, a która osią rzędnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-X.2