Wyniki wyszukiwania ( 8 )

miniatura

Symetria

Opis: Ta playlista dotyczy symetrii. Dzięki niej poznasz dwa rodzaje symetrii: symetrię osiową i symetrię środkową. Dowiesz się, czym jest oś symetrii i środek symetrii oraz nauczysz się rozpoznawać figury symetryczne względem prostej i względem punktu. Poznasz figury osiowo- oraz środkowosymetryczne i dowiesz się, jak wyznaczać ich osie symetrii oraz środki symetrii. Nauczysz się też, jak utworzyć figury symetryczne w układzie współrzędnych XY.
miniatura

Rysowanie figur symetrycznych

Dowiesz się: jak uzupełnić figurę do figury osiowosymetrycznej, gdy dane są: oś symetrii figury i część figury, jak narysować figurę symetryczną do danej figury względem znanej osi symetrii.
miniatura

Symetria środkowa w układzie współrzędnych

Dowiesz się: jak wyznaczyć współrzędne punktu symetrycznego względem środka układu współrzędnych, jak utworzyć figurę symetryczną względem środka układu współrzędnych.
miniatura

Figury środkowosymetryczne

Dowiesz się: jak rozpoznać figury środkowosymetryczne, jak wskazać środek symetrii figur.
miniatura

Figury symetryczne względem punktu

Dowiesz się: jak rozpoznać figury symetryczne względem punktu, czym jest środek symetrii.
miniatura

Symetria osiowa w układzie współrzędnych

Dowiesz się: jak wyznaczyć współrzędne punktu symetrycznego względem osi X i osi Y, jak wskazać, która para figur jest symetryczna względem osi układu współrzędnych, jak utworzyć figurę symetryczną względem osi X i osi Y.
miniatura

Figury osiowosymetryczne

Dowiesz się: jak wskazać figury osiowo-symetryczne, jak narysować osie symetrii danej figury, jak wskazać, ile osi symetrii ma dana figura.
miniatura

Figury symetryczne względem prostej

Dowiesz się: jak rozpoznać figury symetryczne względem prostej, czym jest oś symetrii, kiedy punkty są symetryczne względem prostej.