Wyniki wyszukiwania ( 2579 )

miniatura

Uszkodzenia skóry

Dowiesz się: jak zadbać o skórę w wypadku stłuczenia, zadrapania, otarcia, przecięcia, zakłucia, oparzenia, czy odmrożenia; jakie są prawidłowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry.
miniatura

Zapobieganie chorobom

Dowiesz się: jakimi drogami czynniki chorobotwórcze wnikają do organizmu człowieka; jak zapobiegać chorobom; jakie są zasady zdrowego stylu życia.
miniatura

Pierwsza pomoc

Dowiesz się: jak dbać o zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca wypadku; jak sprawdzić funkcje życiowe poszkodowanego; jak udzielać pierwszej pomocy; jak poprawnie przeprowadzać masaż serca; jaki jest numer telefonu, pod który trzeba zadzwonić, gdy zauważysz wypadek.
miniatura

Trujące rośliny

Dowiesz się: jak rozpoznawać rośliny stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia, jak się zachować w kontakcie z roślinami i jakie są zasady pierwszej pomocy w wypadku zatrucia niebezpiecznymi roślinami.
miniatura

Substancje w domu

Dowiesz się: jakie są przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych; jakie jest ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku; jak interpretować oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych; jak identyfikować na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia — drażniących, trujących, żrących i wybuchowych — i rozumieć ich znaczenie.
miniatura

Bezpieczny wypoczynek

Dowiesz się: o różnych rodzajach wypoczynku; jak określić zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
miniatura

Moje bezpieczeństwo

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i reagować na różnego rodzaju zagrożenia. Poznasz sposoby zapobiegania infekcjom, uszkodzeniom ciała, chorobom, uzależnieniom oraz jak unikać trujących roślin i jadowitych zwierząt i jak postępować w razie zranienia, czy ukąszenia.
miniatura

Środowisko życia człowieka

Dowiesz się: jak rozpoznać składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy; jakie są funkcje poszczególnych elementów najbliższego otoczenia; jak określić zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.
miniatura

Jak chronić przyrodę

Dowiesz się: czym są miejsca występowania chronionych gatunków, parki narodowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, zabytki; dlaczego trzeba chronić przyrodę; jak oceniać krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”.
miniatura

Nazwa mojej miejscowości

Dowiesz się: skąd się biorą nazwy miejscowości.
miniatura

Krajobraz mojej okolicy dawniej i dziś

Dowiesz się: jak opisać współczesny krajobraz najbliższej okolicy, jak opisać dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań rodzinnych, starych filmów czy fotografii; jak rozpoznać zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd najbliższej okolicy.
miniatura

Moje najbliższe otoczenie

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz ocenisz zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej okolicy. Ponadto poznasz pochodzenie nazwy własnej miejscowości oraz miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody i obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy. Będziesz umieć uzasadniać potrzebę ich ochrony. Nauczysz się również oceniać krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”.
miniatura

Dojrzewanie to zmiany w ciele

Dowiesz się: jakie zmiany zachodzą w ciele dziewczyny i chłopaka podczas dojrzewania; jak działa męski i żeński układ rozrodczy.
miniatura

Higiena wzroku i słuchu

Dowiesz się: jak działa ludzkie oko; jak działa ludzkie ucho; jak dbać o higienę wzroku i słuchu.
miniatura

Smak i węch

Dowiesz się: co to są zmysły, jak działa zmysł smaku, jak działa zmysł węchu, jak współpracują ze sobą oba zmysły w odbieraniu wrażeń.
miniatura

Moje ciało

Dowiesz się: jak zbudowane są układy: ruchowy, pokarmowy, oddechowy, wydalniczy i krwionośny; gdzie zlokalizowane są zmysły: wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi; który układ koordynuje pracę wszystkich narządów.
miniatura

Moje ciało

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak współpracują ze sobą różne układy w ciele człowieka: ruchowy, krwionośny, pokarmowy, oddechowy, wydalniczy, nerwowy oraz jak działają i współdziałają narządy zmysłów: smaku węchu, wzroku, słuchu, równowagi. Ponadto poznasz najważniejsze zasady dbania o siebie oraz zobaczysz, jak zmienia się ciało dziewczyny i chłopaka w trakcie dojrzewania.
miniatura

Optymalizacja

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, co to są zadania optymalizacyjne i jak je rozwiązywać. Zobaczysz, jak wyznaczyć wzór funkcji kwadratowej na podstawie treści zadania i jaki jest schemat postępowania w zadaniach optymalizacyjnych z algebry i geometrii, w tym osadzone w układzie współrzędnych.
miniatura

Potęga logarytmu

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów