Ścieżka:

miniatura 08:46

Pojęcia w geometrii

Dowiedz się: co to jest punkt, prosta, łamana, odcinek, czym różni się łamana otwarta od łamanej zamkniętej, kiedy odcinki są prostopadłe, a kiedy są równoległe, jak wyznaczyć odległość punktu od prostej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.2

miniatura 07:26

Kąty

Dowiedz się: co to jest półprosta i czym różni się od prostej, jaki kąt nazywamy ostrym, jaki prostym, a jaki rozwartym, ile stopni ma kąt półpełny, a ile pełny, co to są kąt wklęsły i kąt wypukły.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.2

miniatura 06:43

Kąty przyległe

Dowiedz się: jakie dwa kąty nazywamy kątami przyległymi, ile wynosi suma miar kątów przyległych, jak sprawdzić, czy dwa kąty mogą być kątami przyległymi.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.1

miniatura 10:15

Kąty wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające

Dowiedz się: co to są kąty wierzchołkowe, co to są kąty naprzemianległe, co to są kąty odpowiadające, jak rozpoznać kąty wierzchołkowe, kąty naprzemianległe i kąty odpowiadające.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.1 MAT-SP78-VIII.3

miniatura 06:04

Kąty - obliczenia

Dowiedz się: jak wykonywać obliczenia na kątach, jak wykorzystać własności kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych, jak ustalić, o jaki kąt przesunie się wskazówka zegara.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.7