Ścieżka:

miniatura 11:00

Średnia arytmetyczna

Dowiedz się: co to jest średnia arytmetyczna, jak obliczać średnią arytmetyczną, jak obliczyć średnią ocen ze świadectwa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-XII.3

miniatura 10:11

Średnia arytmetyczna - zadania

Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania z użyciem średniej arytmetycznej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-XII.3

miniatura 10:54

Mediana

Dowiedz się: co to jest mediana, do czego służy mediana, jak rozwiązywać zadania z użyciem mediany.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-XII.3