Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 50

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Funkcje trygonometryczne kąta rozwartego

miniatura
Opis: Z tego działu dowiesz się, jak obliczać sinus, cosinus i tangens dowolnego kąta rozwartego, do czego służą i jak korzysta się z wybranych wzorów redukcyjnych, jak brzmi twierdzenie sinusów i cosinusów oraz jak udowodnić i stosować oba twierdzenia.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa

Tożsamości trygonometryczne

miniatura
Opis: Ten dział dotyczy tożsamości trygonometrycznych. Dowiesz się z niego czym są tożsamości trygonometryczne, jak wygląda wzór na jedynkę trygonometryczną oraz jak ją stosować w zadaniach, jak zapisać tangensa dowolnego kąta ostrego za pomocą sinusa i cosinusa tego samego kąta, jak znając wartość jednej funkcji trygonometrycznej wyznaczyć wartości pozostałych oraz jak udowadniać tożsamości trygonometryczne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa

Trygonometria

miniatura
Opis: Ta playlista dotyczy zapisywania trygonometrii. Dowiesz się z niej, co to jest sinus, cosinus i tangens kąta ostrego, jak wyznaczyć sinus, cosinus i tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, co to są tablice trygonometryczne i jak z nich korzystać, jak obliczyć pole trójkąta znając sinus kąta ostrego, jak stosować trygonometrię w zadaniach geometrycznych, jak wyznaczyć wartości sinusa, cosinusa i tangensa dla kąta 30, 45 i 60 stopni.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa