Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 790

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Kąt między prostą a płaszczyzną

Dowiedz się: czym jest prostopadłość prostych w przestrzeni, ile prostych trzeba narysować na płaszczyźnie, żeby mieć pewność, że nasza prosta jest do niej prostopadła, czym jest nachylenie prostej do płaszczyzny i jak wyznaczyć jego kąt, jak znajdować kąty nachylenia przekątnych w bryłach, jak znajdować kąt między przekątnymi ścian bocznych w bryłach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

Dowiedz się: jakie są rodzaje prostych w przestrzeni, czym charakteryzują się w przestrzeni proste równoległe, prostopadłe i skośne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Cukry złożone

Dowiedz się: czym są wielocukry i jakie związki do nich zaliczamy, gdzie występuje skrobia, celuloza, glikogen, jak można wykryć cukry złożone, jakie są właściwości polisacharydów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cukry proste i dwucukry

Dowiedz się: jak są zbudowane węglowodany, jak dzielimy cukry, jakie są przykłady cukrów prostych i dwucukrów, jakie właściwości mają glukoza, fruktoza, sacharoza, jak można wykryć cukry w różnych substancjach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Badanie właściwości białek

Dowiedz się: jak można badać właściwości białek, jak wykryć białka w reakcji ksantoproteinowej, jakie czynniki powodują koagulację białka, na czym polega denaturacja i wysalanie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kwasy tłuszczowe

Dowiedz się: jak są zbudowane kwasy tłuszczowe, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne kwasów palmitynowego, stearynowego, oleinowego, jak powstają mydła i jak je dzielimy, gdzie występują wyższe kwasy tłuszczowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zanieczyszczenia powietrza

Dowiedz się: jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza, jak powstaje smog fotochemiczny, a jak smog kwaśny, jak powstają kwaśne opady i jaki mają wpływ na środowisko, na czym polega efekt cieplarniany, jak można ograniczać powstawanie smogu i innych zanieczyszczeń powietrza.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Gazy szlachetne

Dowiedz się: które gazy zaliczamy do gazów szlachetnych, dlaczego niektóre pierwiastki określamy jako szlachetne, jakie są właściwości i zastosowanie wybranych gazów szlachetnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wodór i jego związki

Dowiedz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne wodoru, w jakiej postaci występuje wodór w przyrodzie, jakie są przykłady związków wodoru, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają amoniak, chlorowodór i siarkowodór.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Tlenek węgla(IV) - właściwości

Dowiedz się: jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma ditlenek węgla, jak można otrzymać tlenek węgla(IV), jakie są zastosowania ditlenku węgla, co to jest suchy lód, jak tlenek węgla(IV) wpływa na warunki klimatyczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Korozja

Dowiedz się: czym jest korozja, gdzie zachodzi i jakie czynniki ją powodują, czy rdzewienie jest korozją, jak i gdzie powstaje rdza, jak można zapobiegać korozji różnych materiałów, czym jest pasywacja oraz galwanizacja.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Tlenki

Dowiedz się: jak powstają tlenki, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają tlenki metali, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają tlenki niemetali, jak tworzymy nazwy tlenków, jak dzielimy tlenki ze względu na ich właściwości, jakie zastosowanie mają wybrane tlenki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości tlenu

Dowiedz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, jak się nazywają i jak powstają związki tlenu z innymi pierwiastkami, jakie są zastosowania tlenu, jak można otrzymać tlen.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Powietrze

Dowiedz się: jaki jest skład powietrza, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne, jaka jest zawartość procentowa różnych składników powietrza, kto dokonał skroplenia powietrza i na czym ten proces polega.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Stężenie procentowe

Dowiedz się: co to jest i jak się oblicza stężenie procentowe roztworu na podstawie wzoru lub zależności, jak obliczyć masę roztworu, masę substancji rozpuszczonej i masę rozpuszczalnika, jak zatężać lub rozcieńczać roztwór, aby otrzymać określone stężenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Roztwór, zawiesina, koloid

Dowiedz się: co to są roztwory jednorodne i niejednorodne, co to jest koloid, zawiesina, emulsja, na czym polega i gdzie zachodzi efekt Tyndalla.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Roztwory nasycone i nienasycone

Dowiedz się: jak z roztworu nasyconego otrzymać nienasycony i odwrotnie, jak na podstawie krzywych rozpuszczalności wykonywać obliczenia dotyczące zmian rozpuszczalności substancji w różnych temperaturach, jak rozcieńczać i zatężać roztwory.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Rozpuszczalność substancji

Dowiedz się: co to jest rozpuszczalność, jak zmienia się rozpuszczalność ciał stałych, a jak gazów w zależności od temperatury, jak na rozpuszczanie wpływa - mieszanie i stopień rozdrobnienia substancji, jak odczytywać informacje z wykresów krzywych rozpuszczalności i tabel rozpuszczalności, co to znaczy, że roztwór jest nasycony, nienasycony, przesycony.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Woda i jej właściwości

Dowiedz się: jak jest zbudowana cząsteczka wody, jakie są właściwości wody wynikające z budowy jej cząsteczki, na czym polega zjawisko podsiąkania, na czym polega topnienie, skraplanie, krzepnięcie, parowanie, sublimacja i resublimacja, dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, dlaczego organizmy wodne przeżywają mroźną zimę w zbiornikach wodnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

Dowiedz się: jak zamieniać postać iloczynową funkcji kwadratowej na ogólną i kanoniczną.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: