Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 790

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

Dowiedz się: jak zamieniać postać ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej na iloczynową.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać iloczynowa

Dowiedz się: jak wygląda postać iloczynowa funkcji kwadratowej, jakie informacje możemy z niej odczytać, jak rysować parabolę na podstawie wzoru funkcji kwadratowej zapisanej w postaci iloczynowej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe zapisane w różnych postaciach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe korzystając z delty.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wyprowadzenie wzoru na deltę i rozwiązania równania kwadratowego

Dowiedz się: jak wyprowadza się wzór na deltę, jak rozwiązuje się równania kwadratowe zapisane w postaci ogólnej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych, gdy b=0

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik b to 0.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych, w których c=0

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik c to 0.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej - typy równań kwadratowych

Dowiedz się: ile miejsc zerowych może mieć funkcja kwadratowa, jak sprawdzić na podstawie wykresu lub wzoru, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Estry

Dowiedz się: na czym polega reakcja estryfikacji, jak tworzymy wzory i nazwy estrów, jakie są właściwości wybranych estrów, jakie są substraty w reakcji estryfikacji, jaka jest rola katalizatora w reakcji estryfikacji, gdzie wykorzystujemy estry ze względu na ich właściwości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości fizykochemiczne kwasu mrówkowego i octowego

Dowiedz się: jakie są właściwości fizyczne kwasów octowego i mrówkowego, jak przebiega reakcja spalania kwasów octowego i mrówkowego, jaki jest stan skupienia, zapach, kolor i reaktywność kwasów octowego i mrówkowego, jak otrzymujemy sole kwasów karboksylowych, jak przebiega dysocjacja kwasów karboksylowych, gdzie wykorzystuje się kwasy octowy i mrówkowy, jaki odczyn mają kwasy karboksylowe, jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów karboksylowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kwasy karboksylowe

Dowiedz się: co to są kwasy karboksylowe, jak tworzymy wzory i nazwy kwasów karboksylowych, jakie są nazwy zwyczajowe pierwszych czterech kwasów karboksylowych w szeregu homologicznym, gdzie występują kwasy karboksylowe, jak jest zbudowana grupa karboksylowa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Glicerol, alkohole wielowodorotlenowe

Dowiedz się: co to jest glicerol, jaki jest wzór glicerolu, jaka jest nazwa systematyczna i zwyczajowa glicerolu, co to jest propanotriol, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne glicerolu, jak są zbudowane alkohole wielowodorotlenowe, jakie są zastosowania glicerolu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Alkohole, wzory, nazwy i właściwości

Dowiedz się: co to są alkohole, jaki jest wzór ogólny alkoholi, jakie są pierwsze cztery alkohole w szeregu homologicznym, jak tworzymy wzory i nazwy alkoholi, jakie właściwości ma etanol i metanol, jak zachodzi spalanie alkoholi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wzory sumaryczne i strukturalne

Dowiedz się: jak zapisujemy związek chemiczny za pomocą symboli pierwiastków, jak tworzymy wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych, jak tworzymy nazwy dwupierwiastkowych związków chemicznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wartościowości pierwiastków

Dowiedz się: co to jest wartościowość pierwiastka, jak się określa maksymalną wartościowość pierwiastka względem wodoru i tlenu, jakie są wartościowości wszystkich pierwiastków z grup pierwszej i drugiej oraz wybranych pierwiastków z grup od trzynastej do siedemnastej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych

Dowiedz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne związków jonowych oraz kowalencyjnych, w jakich stanach skupienia występują związki jonowe oraz kowalencyjne, jaka jest rozpuszczalność związków jonowych i kowalencyjnych w rozpuszczalnikach polarnych i niepolarnych, jak związki jonowe i kowalencyjne przewodzą prąd elektryczny i ciepło.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wiązania jonowe

Dowiedz się: w jakich substancjach powstają wiązania jonowe, na czym polega utworzenie wiązania jonowego między pierwiastkami, jaka jest różnica elektroujemności między pierwiastkami w związkach jonowych, co to jest jon, anion, kation, jak obliczać ładunek jonów dodatnich i ujemnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wiązania kowalencyjne

Dowiedz się: w jakich substancjach powstaje wiązanie kowalencyjne, jak się tworzy wiązanie kowalencyjne, jaka jest różnica między wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym a spolaryzowanym, jaka jest różnica elektroujemności między pierwiastkami w substancjach z wiązaniem kowalencyjnym, jak obliczać różnicę elektroujemności między pierwiastkami w związku chemicznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wiązania chemiczne, elektroujemność

Dowiedz się: co to jest elektroujemność, jakie są rodzaje wiązań chemicznych w substancjach, jak się określa rodzaj wiązania chemicznego na podstawie elektroujemności, jak zapisać wzór elektronowy w cząsteczce chemicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Polimeryzacja

Dowiedz się: na czym polega i jak przebiega reakcja polimeryzacji, co to jest polimer i monomer, które związki ulegają polimeryzacji, gdzie wykorzystuje się produkty polimeryzacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: