Wyniki wyszukiwania ( 842 )

miniatura

Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego

Dowiesz się: jak nazywają się poszczególne elementy układu pokarmowego, jakie są funkcje żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, grubego, wątroby i trzustki, jakie procesy zachodzą w jamie ustnej, jak nazywają się różne zęby i jaka jest ich rola w obróbce pokarmu, jak zapisujemy wzór zębowy.
miniatura

Silnik elektryczny

Dowiesz się: od czego zależy siła magnetyczna, jak zbudowany jest silnik elektryczny, jak działa silnik elektryczny, gdzie ma zastosowanie silnik elektryczny.
miniatura

Elektromagnes

Dowiesz się: jak zbudowany jest elektromagnes, jak wzmocnić działanie elektromagnesu, do czego wykorzystuje się elektromagnesy.
miniatura

Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem

Dowiesz się: jak przewodniki, w których płynie prąd, oddziałują ze sobą i z magnesami trwałymi, na czym polegało doświadczenie Ørsteda i jakie płyną z niego wnioski.
miniatura

Magnesy wokół nas

Dowiesz się: czym są bieguny magnetyczne, jak oddziałują na siebie magnesy, jak igła magnetyczna zachowuje się w obecności magnesu.
miniatura

I zasada termodynamiki

Dowiesz się: jak można zwiększyć energię wewnętrzną ciała, jak gazy mogą wykonać pracę, czym jest ciepło i jaka jest jego jednostka, jaki jest kierunek przepływu ciepła, jaka jest treść pierwszej zasady termodynamiki.
miniatura

Konwekcja i promieniowanie

Dowiesz się: jak opisać ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji, na czym polega promieniowanie cieplne.
miniatura

Przewodnictwo cieplne

Dowiesz się: na czym polega zjawisko przewodnictwa cieplnego, jaka jest rola izolacji cieplnej, jak określić, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła.
miniatura

Topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie

Dowiesz się: jak nazywają się zmiany stanów skupienia (przemiany fazowe) i jak je rozróżniać, na czym polega zjawisko topnienia, krzepnięcia, wrzenia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji.
miniatura

Ciepło właściwe

Dowiesz się: co to jest ciepło właściwe i jaka jest jego jednostka, jaka jest zależność między przekazywaniem ciepła, masą substancji i temperaturą tej substancji.
miniatura

Równowaga termiczna

Dowiesz się: jak można zmienić energię układu (energię wewnętrzną), jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną ruchu chaotycznego cząsteczek.
miniatura

Energia wewnętrzna i temperatura, przekazywanie ciepła

Dowiesz się: czym jest temperatura i co oznacza równowaga termiczna, jak posługiwać się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita), jak przeliczać temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach i odwrotnie, jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek.
miniatura

Otrzymywanie wodorotlenków

Dowiesz się: w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali rozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali nierozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wapno palone i wapno gaszone, na czym polega reakcja strącania.
miniatura

Właściwości i zastosowanie wodorotlenków

Dowiesz się: jak tworzymy wzory i nazwy wodorotlenków, jakie właściwości i zastosowania mają wodorotlenek sodu, potasu, wapnia, magnezu, miedzi(II), jak odróżnić zasady od wodorotlenków.
miniatura

Otrzymywanie kwasów

Dowiesz się: w jaki sposób można otrzymywać kwasy beztlenowe, w jaki sposób otrzymujemy kwasy tlenowe, co to jest bezwodnik kwasowy.
miniatura

Dysocjacja kwasów

Dowiesz się: na czym polega dysocjacja kwasów, jak dysocjują kwasy mocne, a jak słabe, jakie jony powstają w wyniku dysocjacji kwasów.
miniatura

Właściwości i zastosowanie kwasów beztlenowych

Dowiesz się: jakie są właściwości i zastosowanie kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego, jak tworzy się wzory i nazwy kwasów beztlenowych.
miniatura

Właściwości i zastosowanie kwasów tlenowych

Dowiesz się: jakie są właściwości i zastosowania kwasów tlenowych: węglowego, azotowego(V), siarkowego(VI), siarkowego(IV), fosforowego(V), jak tworzymy wzory i nazwy kwasów tlenowych.
miniatura

pH i odczyny roztworów

Dowiesz się: co to jest pH, jak można określić odczyn roztworu, jakie barwy przyjmują w odczynach kwaśnym, obojętnym i zasadowym podstawowe wskaźniki chemiczne: fenoloftaleina, oranż metylowy i papierek uniwersalny, co to jest elektrolit, co to znaczy, że elektrolit jest słaby lub mocny.
miniatura

Użytkowanie energii elektrycznej. Zasady BHP

Dowiesz się: jaką rolę spełniają bezpieczniki przeciążeniowe i izolacja w domowej sieci elektrycznej, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej, jakie są skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu.