Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 310

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Ułamek zwykły jako część całości

Dowiedz się: jak opisać za pomocą liczby część zjedzonej pizzy, co to jest ułamek zwykły, co oznacza licznik, a co mianownik w ułamku zwykłym, jak poprawnie przeczytać ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie pisemne liczb z zerami w środku - przykłady

Dowiedz się: jak odejmować pisemnie, gdy pierwsza liczba jest zakończona zerami, jak odejmować pisemnie, gdy pierwsza liczba ma zera w środku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie pisemne liczb z zerami w środku - wprowadzenie

Dowiedz się: jak odejmować pisemnie, gdy pierwsza liczba jest zakończona zerami, jak odejmować pisemnie, gdy pierwsza liczba ma zera w środku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem” i „bez pożyczania”

Dowiedz się: jak sprawnie odejmować liczby sposobem pisemnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem”

Dowiedz się: co to znaczy „odejmowanie z pożyczaniem”, co zrobić, gdy liczba, od której odejmujesz, jest mniejsza od tej, którą chcesz odjąć, jak sprawdzić, czy dobrze wykonałeś odejmowanie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie pisemne „bez pożyczania” (bez rozpakowywania)

Dowiedz się: w jaki sposób zapisać liczby w odejmowaniu pisemnym, jaka jest zasada odejmowania pisemnego, jak sprawdzić wynik odejmowania za pomocą dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie pisemne - przykłady

Dowiedz się: w jaki sposób dodawać liczby sposobem pisemnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie pisemne - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób zapisać liczby w dodawaniu pisemnym, jaka jest zasada dodawania pisemnego
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolejność wykonywania działań z potęgami

Dowiedz się: gdzie w kolejności działań umieścić potęgowanie, jak wykonać działania z potęgowaniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolejność wykonywania działań - zadania tekstowe

Dowiedz się: jak zaplanować i wykonać obliczenia do zadań z treścią.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 2

Dowiedz się: jak wykonywać obliczenia, stosując regułę o kolejności wykonywania działań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 1

Dowiedz się: w jaki sposób poprawnie wykonywać obliczenia złożonych przykładów, jak stosować regułę o kolejności wykonywania działań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolejność wykonywania działań - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest kolejność wykonywania działań, jak obliczać przykłady z nawiasami, które działania mają pierwszeństwo, gdy nie ma nawiasów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie bez reszty

Dowiedz się: co to znaczy podzielić bez reszty, czy wszystko da się podzielić bez reszty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie i dzielenie jako działania odwrotne

Dowiedz się: co to znaczy, że mnożenie i dzielenie są działaniami odwrotnymi, jak sprawdzić wynik dzielenia za pomocą mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Porównywanie ilorazowe

Dowiedz się: co to znaczy porównywanie ilorazowe, jak odpowiedzieć na pytania „ile razy więcej, ile razy mniej”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Metody dzielenia w pamięci - przykłady

Dowiedz się: jak sprytnie podzielić liczby w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Graficzne przedstawienie metod dzielenia w pamięci

Dowiedz się: w jaki sposób można podzielić przedmioty na równe części.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozdzielność dzielenia względem dodawania

Dowiedz się: co to znaczy rozdzielność dzielenia względem dodawania, kiedy stosujemy własność rozdzielności dzielenia, jak w łatwy sposób dzielić liczby w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie - definicja i przykłady

Dowiedz się: co to znaczy podzielić, jak nazywają się liczby w dzieleniu, co to jest dzielna, dzielnik i iloraz, czy dzielenie można sprawdzić za pomocą mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: