Z tego filmu dowiesz się:

  • w jaki sposób dodawać liczby sposobem pisemnym.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Dodaj do siebie liczby oznaczające numery stron. Jaką liczbę otrzymasz? Wykonajmy sposobem pisemnym takie dodawanie 12 dodać 24. Do wykonywania działań pisemnych bardzo przydatna jest kratka w zeszycie. Zapiszmy obie liczby w taki sposób aby każda cyfra miała swoją własną kratkę. Zacznijmy od liczby 12. Jaka jest cyfra dziesiątek tej liczby? Jedynka. Zapiszmy jedynkę w tym miejscu. A jaka jest cyfra jedności tej liczby? Dwójka. Dwójkę zapisujemy w tym miejscu. Drugą liczbę zapiszmy w taki sposób aby dziesiątki były pod dziesiątkami a jedności pod jednościami. Cyfra dziesiątek tej liczby to 2. Cyfrą jedności tej liczby jest czwórka. Zapisujemy ją tutaj. Zobacz, w tej kolumnie znajdują się wyłącznie jedności. W kolumnie obok po lewej stronie znajdują się dziesiątki. Zapiszmy symbol działania które będziemy wykonywali czyli plus, a pod spodem taką poziomą kreskę. Dodawanie rozpocznijmy od sumowania jedności. 2 jedności dodać 4 jedności to 6 jedności. Dodajmy do siebie teraz dziesiątki. 1 dziesiątka dodać 2 dziesiątki to 3 dziesiątki. 12 dodać 24 to 36. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć pisemnie takie dodawanie. Zapiszmy najpierw liczbę 37. Cyfra dziesiątek to trójka. Cyfra jedności to siódemka. W tej kolumnie będziemy zapisywali więc jedności a w kolumnie obok dziesiątki. Zapiszmy teraz liczbę 25. Cyfrą dziesiątek jest dwójka. Cyfrą jedności jest piątka. Zapisujemy ją tutaj. Zapisujemy teraz znak plus i rysujemy pod spodem poziomą kreskę. Tym razem rozpoczniemy dodawanie od sumowania cyfry dziesiątek. 3 dziesiątki dodać 2 dziesiątki to 5 dziesiątek. Dodajmy teraz do siebie jedności. Dodajemy więc do siebie liczby 7 i 5. 7 dodać 5 to 12. Zauważ, że ta liczba jest zbudowana z dwóch cyfr. Tutaj mamy miejsce tylko na jedną cyfrę na cyfrę jedności. Cyfrą jedności w tym przypadku jest dwójka. Zapiszmy tutaj dwójkę. Mamy jednak jeszcze jedną dodatkową dziesiątkę. Co powinniśmy z nią zrobić? Zapiszmy ją nad trójką. Tym razem nie mamy już pięciu dziesiątek. 1 dodać 3 to 4, a 4 dodać 2 to 6. Mamy 6 dziesiątek. Piątka jest już nieaktualna. Musimy ją zamazać. Obok zapiszemy szóstkę. Tym razem w celu zapisania wyniku musieliśmy coś pokreślić. Czy masz jakiś pomysł jak moglibyśmy tego uniknąć? Zmażmy więc ten wynik i tę jedynkę i zacznijmy sumować jedności. Sumowanie tych jedności zapisaliśmy tutaj obok. 7 dodać 5 to 12. Cyfrę jedności, czyli dwójkę zapisujemy w tym miejscu. Dodatkową dziesiątkę zapiszemy nad cyframi dziesiątek. Ile teraz mamy dziesiątek? 1 dodać 3 to 4, a 4 dodać 2 to 6. Mamy 6 dziesiątek. Aby uniknąć sytuacji gdzie otrzymujemy jakiś nieporządek gdzie musimy coś pokreślić, przyjęło się aby dodawanie pisemne rozpoczynać od sumowania jedności. Od tej pory dodawanie pisemne będziemy rozpoczynali od prawej strony. 37 dodać 25 to 62. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Spróbuj samodzielnie wykonać takie działanie sposobem pisemnym. 72 dodać 53. Zapiszmy najpierw pierwszą liczbę. Cyfra dziesiątek to siódemka. Cyfra jedności to dwójka. W tej kolumnie będą znajdowały się jedności w kolumnie obok dziesiątki. Zapiszmy teraz drugą liczbę. Cyfra dziesiątek to piątka, wpisuję ją tutaj. Cyfra jedności to trójka zapisuję ją w tym miejscu. Brakuje jeszcze plusa i poziomej kreski. Dodawanie rozpoczynamy od sumowania cyfry jedności. 2 jedności dodać 3 jedności to 5 jedności. Teraz podamy do siebie dziesiątki. 7 dziesiątek to inaczej 70. Do tego dodajemy 5 dziesiątek. 5 dziesiątek to inaczej 50. Ile to jest 70 dodać 50? 120 No właśnie. Mamy tutaj 120. Ile mamy tutaj setek? Mamy jedną setkę. Setki oznaczę małą literą s. A ile mamy dziesiątek? Mamy 2 dziesiątki. Cyfra jedności wynosi 0. Nie mamy żadnych jedności. Tego nie zapisujemy. 7 dziesiątek dodać 5 dziesiątek to 1 setka i 2 dziesiątki. W tej kolumnie znajdują się wyłącznie dziesiątki więc w tym miejscu zapisuję dwójkę. A co powinienem zrobić z tą 1 dodatkową setką? Wiesz już, że obok dziesiątek po lewej stronie zapisuje się cyfry setek. Otrzymaliśmy jedną dodatkową setkę. Nie mamy innych cyfr oznaczających setki więc tę jedynkę zapisuję pod kreską w kolumnie setek. 72 dodać 53 to 125. Spróbuj teraz samodzielnie wykonać takie działanie. 687 dodać 538. Zacznijmy od zapisania pierwszej liczby. Cyfra setek to szóstka, zapiszmy ją tutaj. Cyfrą dziesiątek jest ósemka więc wpiszmy ją tutaj a cyfrą jedności jest siódemka. Zapiszmy ją obok dziesiątek. Teraz zapiszmy drugą liczbę. Cyfra setek to piątka. Zapisujemy ją pod cyfrą setek pierwszej liczby czyli pod szóstką. Cyfra dziesiątek to trójka. A cyfra jedności to ósemka. Brakuje plusa i poziomej kreski. W tej kolumnie mamy jedności. W tej kolumnie mamy dziesiątki. W tej kolumnie mamy setki. Dodawanie rozpoczniemy od sumowania jedności. Zapiszę więc 7 dodać 8. 7 dodać 8 to 15. Piątkę zapiszemy w tym miejscu a jedną dodatkową dziesiątkę tutaj. Teraz dodamy do siebie dziesiątki. 1 dziesiątka to inaczej 10. do tego dodajemy 8 dziesiątek, czyli 80. Do tego dodajemy jeszcze 3 dziesiątki, czyli 30. 10 dodać 80 to 90 a 90 dodać 30 to 120. 120 to inaczej 1 setka i 2 dziesiątki. Mamy tutaj też 0 jedności więc tego nie zapisujemy. Cyfrę dziesiątek, czyli 2, zapisujemy pod kreską w kolumnie dziesiątek, czyli w tym miejscu. Mamy jeszcze jedną dodatkową setkę. Zapisujemy ją tutaj. Teraz dodamy do siebie setki. Jedna setka to inaczej 100. Do tego dodajemy jeszcze 6 setek, czyli 600. Do tego dodajemy jeszcze 5 setek, czyli 500. 100 dodać 600 to 700, 700 dodać 500 to 1200. Zobacz. 1200 to inaczej 1 tysiąc oraz 2 setki. Nie ma tutaj ani dziesiątek, ani jedności. Nie zapisujemy ich. Cyfrę setek, czyli dwójkę zapisuję pod kreską w kolumnie setek, czyli tutaj. Mamy jednak jeszcze jeden dodatkowy tysiąc. W kolumnie po lewej stronie obok kolumny setek znajdą się więc tysiące. Otrzymaliśmy jeden dodatkowy tysiąc więc jedynkę wpisuję w tym miejscu. Pozostałe liczby nie mają cyfr tysięcy więc pod kreską w tym miejscu zapisuję po prostu 1. 687 dodać 538 to 1225. Aby dodać liczby sposobem pisemnym zapisujemy je tak, aby jedności były pod jednościami, a dziesiątki pod dziesiątkami. Tak samo setki, tysiące i tak dalej. Następnie rysujemy pod nimi kreskę i dodajemy cyfry kolumnami zaczynając od jedności. Zapraszam cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu oraz do odwiedzenia naszej strony pistacja.tv.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Grzegorz Jakubiec, Татьяна Кравец

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: