Z tego filmu dowiesz się:

  • w jaki sposób zapisać liczby w odejmowaniu pisemnym,
  • jaka jest zasada odejmowania pisemnego,
  • jak sprawdzić wynik odejmowania za pomocą dodawania.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Urodziłem się w 1988 roku. Mój pradziadek urodził się 120 lat przed 1988 rokiem. W którym roku urodził się mój pradziadek? Widzisz 2 worki po 10 cebulek w każdym worku i 4 cebulki niezapakowane. Wszystkich cebulek jest więc 24. Chcemy zabrać 11 cebulek. Ile cebulek zostanie i czy będzie konieczne rozpakowywanie któregoś z worków? Sprawdźmy to. Spójrz na liczbę 11. Cyfrą jedności jest jedynka. W tym przypadku cyfra jedności oznacza cebulki niezapakowane. Zabierzmy więc 1 cebulkę niezapakowaną. Cyfrą dziesiątek tej liczby jest również jedynka. W tym przypadku 1 dziesiątka oznacza że chcemy zabrać jeszcze 10 cebulek. Moglibyśmy zabrać 3 cebulki niezapakowane i wyciągnąć 7 cebulek z worka. Ale po co to robić? Wiemy przecież, że w 1 worku znajduje się dokładnie 10 cebulek. Dokładnie tyle, ile potrzebujemy zabrać. Weźmy więc dokładnie 1 worek. Widzisz, że zabraliśmy dokładnie 11 cebulek i nie musieliśmy rozpakowywać żadnego worka. Ile cebulek zostało? Został 1 worek, w którym jest 10 cebulek i 3 cebulki niezapakowane. Razem zostało więc 13 cebulek. Wiesz już, że dodawanie można wykonywać sposobem pisemnym. Tak samo odejmowanie. Pokażę ci, jak się to robi. Najpierw zapisujemy liczbę, od której odejmujemy. W tym przypadku jest to liczba 24. Pod tą liczbą zapisujemy liczbę, którą odejmujemy czyli w tym przypadku liczbę 11. Zapisujemy ją w taki sposób, aby cyfra jedności tej liczby była pod cyfrą jedności tej liczby. Czyli dokładnie w tym miejscu. Teraz cyfrę dziesiątek tej liczby zapisujemy pod cyfrą dziesiątek tej liczby czyli dokładnie tutaj. Pod spodem rysujemy poziomą kreskę pod którą znajdzie się wynik. W tym miejscu zapisujemy symbol działania które wykonujemy, czyli minus. Od 24 cebulek odjęliśmy 11 cebulek. Najpierw od 4 cebulek niezapakowanych odjęliśmy 1 cebulkę niezapakowaną. Zostały 3 cebulki niezapakowane. Następnie od 2 worków odjęliśmy 1 worek i został nam 1 worek. Zostało więc 13 cebulek. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Tym razem mamy 2 kartony po 10 worków. W 1 worku jest 10 cebulek. To ile cebulek jest w takim 1 kartonie? 100 cebulek. W 2 kartonach jest więc 200 cebulek. Oprócz tego mamy 4 worki po 10 cebulek w każdym worku. W tych workach jest więc 40 cebulek. Obok jest jeszcze 5 cebulek niezapakowanych. Wszystkich cebulek jest więc 245. Tym razem chcemy zabrać 123 cebulki. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć to odejmowanie sposobem pisemnym. Najpierw zapisujemy liczbę od której odejmujemy, czyli 245. Pod spodem zapisujemy liczbę, którą odejmujemy. Robimy to w taki sposób aby cyfra jedności tej liczby była pod cyfrą jedności tej liczby. Trójkę zapisujemy więc w tym miejscu. Cyfrę dziesiątek tej liczby, czyli dwójkę zapisujemy pod cyfrą dziesiątek tej liczby czyli dokładnie tutaj. Cyfrę setek tej liczby zapisujemy pod cyfrą setek tej liczby. Pod spodem rysujemy poziomą kreskę a w tym miejscu symbol odejmowania. Od 245 cebulek chcemy odjąć 123 cebulki. Odejmijmy więc od 5 cebulek niezapakowanych 3 cebulki niezapakowane. Zostały 2 cebulki niezapakowane. Jeśli od 5 cebulek niezapakowanych odejmiemy 3 cebulki niezapakowane to zostaną 2 cebulki niezapakowane. Teraz od 4 worków odejmiemy 2 worki. Jeśli od 4 worków odejmiemy 2 worki, to zostaną 2 worki. Teraz od 2 kartonów zabierzemy 1 karton. Jeśli od 2 kartonów odejmiemy 1 karton to zostanie 1 karton. Został nam 1 karton, w którym mamy 100 cebulek 2 worki w których mamy 20 cebulek oraz 2 cebulki niezapakowane. Jeśli od 245 odejmiemy 123 to otrzymamy 122. 245 odjąć 123 równa się 122. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Na tym wózku jest 10 kartonów po 100 cebulek w każdym kartonie. Wszystkich cebulek na tym wózku jest 1 tysiąc. Obok mamy 3 kartony po 100 cebulek w każdym kartonie. Wszystkich cebulek w tych 3 kartonach jest więc 300. Oprócz tego mam jeszcze 4 worki po 10 cebulek w każdym worku. Wszystkich cebulek w tych workach jest 40. Oprócz tego mamy jeszcze 6 cebulek niezapakowanych. Wszystkich cebulek jest więc 1346. Zapiszmy tę liczbę. Wyobraź sobie że chcemy odjąć 1143 cebulki. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć to odejmowanie sposobem pisemnym. Najpierw zapisujemy liczbę, od której odejmujemy czyli w tym przypadku 1346. Teraz zapisujemy liczbę, którą odejmujemy w taki sposób aby cyfra jedności tej liczby była pod cyfrą jedności tej liczby. Cyfrę dziesiątek tej liczby zapisujemy pod cyfrą dziesiątek tej liczby. Cyfrę setek odjemnika, czyli jedynkę zapisujemy pod cyfrą setek liczby od której odejmujemy, czyli pod trójką. Cyfrę tysięcy tej liczby zapisujemy pod cyfrą tysięcy tej liczby. Pod spodem rysujemy poziomą kreskę a w tym miejscu symbol odejmowania, czyli minus. Zobaczmy, co się stanie gdy od 6 cebulek niezapakowanych odejmiemy 3 cebulki niezapakowane. Zostały 3 cebulki niezapakowane. 6 odjąć 3 równa się 3. Zobaczymy teraz, co się stanie gdy od 4 worków odejmiemy 4 worki. Nie został ani jeden worek. 4 odjąć 4 to 0. Zostało 0 worków. A co się stanie, gdy od 3 kartonów odejmiemy 1 karton? Zostaną 2 kartony. 3 odjąć 1 to 2. A co się stanie, gdy od 1 wózka odejmiemy 1 wózek? Nie ma ani jednego wózka. 1 odjąć 1 to 0. A jak myślisz, czy powinienem zapisać 0 w tym miejscu? Zobacz co nam zostało 2 kartony i 3 cebulki niezapakowane. Razem mamy tutaj 203 cebulki. Taką samą liczbą otrzymaliśmy w tym miejscu. 0 na początku jest już niepotrzebne. 1346 odjąć 1143 równa się 203. Na końcu zapisujemy wynik w tym miejscu. Aby odjąć liczby sposobem pisemnym zapisz je jedna pod drugą. Pamiętaj, aby jedności były pod jednościami dziesiątki pod dziesiątkami setki pod setkami a tysiące pod tysiącami. Odejmuj zaczynając od prawej strony i wynik zapisuj pod kreską. Zapraszam cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu oraz do zasubskrybowania naszego kanału.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Grzegorz Jakubiec, Татьяна Кравец

Produkcja:

Katalyst Education