Z tego filmu dowiesz się:

  • w jaki sposób zapisać liczby w dodawaniu pisemnym,
  • jaka jest zasada dodawania pisemnego

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Kartka i długopis wystarczą aby obliczyć wynik dodawania które ciężko obliczyć w pamięci. Pewien ogrodnik przechowuje cebulki swoich ulubionych roślin na 2 półkach. Jak najłatwiej obliczyć ile wszystkich cebulek ma ogrodnik? Zauważ, że ten ogrodnik jest bardzo uporządkowany. Do każdego worka zapakował po 10 cebulek. Jeśli cebulek było mniej niż 10 to nie pakował ich do worków. Cebulki niezapakowane znajdują się nad cebulkami niezapakowanymi a worki znajdują się nad workami. Zapiszmy najpierw liczbę cebulek na pierwszej półce. Mamy tutaj 3 cebulki niezapakowane. Obok mamy 4 worki po 10 cebulek w każdym worku. Na górnej półce są więc 43 cebulki. Zapiszmy teraz liczbę cebulek na dolnej półce. Znajduje się na niej 1 cebulka niezapakowana. To gdzie najlepiej zapisać liczbę 1? Zauważ, że ta trójka oznacza liczbę cebulek niezapakowanych na pierwszej półce. Zapiszmy więc liczbę 1 pod liczbą 3. Cyfry oznaczające cebulki niezapakowane znajdują się jedna nad drugą. Podobnie jak na półkach. Ile jest worków na dolnej półce? Są tutaj 2 worki. Gdzie najlepiej zapisać liczbę 2? Zapiszmy ją w tym miejscu. Zauważ, że cyfry oznaczające liczbę worków po 10 cebulek w każdym worku znajdują się jedna nad drugą. Dokładnie tak samo jak na półkach worki znajdują się pod workami. Chcemy się dowiedzieć ile wszystkich cebulek ma ogrodnik. Aby to zrobić wystarczy dodać do siebie te 2 liczby. Zapiszę więc symbol działania które będziemy wykonywali, czyli plus. Będziemy musieli zapisać gdzieś wynik dodawania tych 2 liczb więc w tym celu narysuję pod nimi taką poziomą kreskę. To właśnie pod nią znajdzie się wynik. Policzmy najpierw cebulki niezapakowane. Na górnej półce mamy 3 cebulki niezapakowane na dolnej półce tylko 1. Ile mamy wszystkich cebulek niezapakowanych? 3 dodać 1 czyli 4. To ile wszystkich worków ma ogrodnik? 4 worki dodać 2 worki to 6 worków. Na obu półkach ogrodnik przechowuje 64 cebulki. Taki sposób dodawania do siebie liczb nazywa się sposobem pisemnym. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie opowiedzieć w jaki sposób dodaje się do siebie liczby sposobem pisemnym. Najpierw zapisaliśmy obie liczby w taki sposób aby cyfry jedności były nad cyframi jedności a cyfry dziesiątek były nad cyframi dziesiątek. Następnie dodawaliśmy do siebie cyfry jedności a później cyfry dziesiątek. Zapisana pod kreską liczba jest naszym wynikiem. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać liczbę cebulek na górnej i dolnej półce w taki sposób aby można było je dodać do siebie sposobem pisemnym. Następnie spróbuj wykonać to dodawanie. Na górnej półce mamy 8 cebulek niezapakowanych. Obok znajdują się 3 worki po 10 cebulek w każdym worku. Na górnej półce mamy 38 cebulek na dolnej półce mamy 7 cebulek niezapakowanych. Obok mamy 2 worki po 10 cebulek w każdym worku. Chcemy dodać do siebie obie liczby więc w tym miejscu zapiszę znak plus. Teraz narysuję poziomą kreskę pod którą znajdzie się wynik. Aby lepiej liczyło się ile mamy cebulek niezapakowanych ściągniemy je z półek. Policzmy je. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Na obu półkach było łącznie 15 cebulek niezapakowanych. Czy pamiętasz, co ogrodnik robił z 10 cebulkami? Pakował je do worka. Zapakujmy więc 10 cebulek niezapakowanych do tego worka. Zostało 1 2 3 4 5 cebulek niezapakowanych. No to gdzie powinienem zapisać liczbę 5? W tym miejscu. A dlaczego? Dodaliśmy do siebie 8 cebulek niezapakowanych i 7 cebulek niezapakowanych to otrzymaliśmy 15 cebulek niezapakowanych. 10 z nich zapakowaliśmy do worka. Zostało 5 cebulek niezapakowanych. Ich nie zapakowaliśmy. Trójka oznacza liczbę worków na górnej półce dwójka oznacza liczbę worków na dolnej. Ale zobacz. Otrzymaliśmy 1 dodatkowy worek. Dobrze by było, gdybyśmy zapisali gdzieś ile dodatkowych worków otrzymaliśmy. W tym przypadku jest to 1 worek. Gdybyśmy dodali do siebie liczby 3 i 2 to zapomnielibyśmy o tym worku. Te cyfry oznaczają ile mamy worków na obu półkach. Zapiszmy więc jedynkę w tym miejscu. Mamy więc 3 worki na górnej półce 2 worki na dolnej półce i 1 dodatkowy worek. Razem mamy 1 dodać 3 dodać 2, czyli 6 worków. Na obu półkach ogrodnik przechowuje 65 cebulek. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie opowiedzieć w jaki sposób dodano do siebie te 2 liczby sposobem pisemnym. Najpierw dodaliśmy do siebie cebułki niezapakowane. Obie cyfry w tych 2 liczbach to cyfry jedności. Dodaliśmy więc do siebie 8 jedności i 7 jedności. Litera j oznacza jedności. 8 dodać 7 to 15. Liczba 15 to inaczej 1 dziesiątka litera d oznacza dziesiątki i 5 jedności. Zobacz. W tej kolumnie występują wyłącznie jedności. Po dodaniu do siebie 8 jedności i 7 jedności otrzymaliśmy 1 dziesiątkę i 5 jedności. Pod kreską w kolumnie jedności zapisaliśmy więc piątkę. W kolumnie obok znajdują się wyłącznie dziesiątki. Jedną dodatkową dziesiątkę którą otrzymaliśmy w wyniku dodania do siebie 8 jedności i 7 jedności zapisaliśmy w tym miejscu. Następnie dodaliśmy do siebie dziesiątki. 1 dziesiątka dodać 3 dziesiątki dodać 2 dziesiątki. Ile dziesiątek otrzymaliśmy? 1 dodać 3 to 4 a 4 dodać 2 to 6. Otrzymaliśmy 6 dziesiątek. Ta szóstka została zapisana pod kreską w kolumnie gdzie znajdują się dziesiątki. 38 dodać 27 to 65. Aby dodać liczby sposobem pisemnym zapisujemy je tak aby jedności były pod jednościami a dziesiątki pod dziesiątkami. Tak samo setki, tysiące i tak dalej. Następny rysujemy pod nimi kreskę i dodajemy cyfry kolumnami zaczynając od jedności. Zapraszam cie do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu oraz do zasubskrybowania naszego kanału.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Krzysztof Chojecki, Joanna Zalewska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Grzegorz Jakubiec, Татьяна Кравец

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: