Z tego filmu dowiesz się:

  • jak sprawnie odejmować liczby sposobem pisemnym.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Jeśli któraś cyfra w górnej liczbie jest mniejsza od cyfry, która jest pod nią to możesz mieć pewność że będzie to odejmowanie z pożyczaniem. Widzisz tutaj takie działanie 84 odjąć 26. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć to odejmowanie sposobem pisemnym. Najpierw zapisujemy liczbę, od której odejmujemy czyli w tym przypadku 84. Cyfrą dziesiątek tej liczby ósemka więc zapiszę ją w tym miejscu. Cyfrą jedności jest czwórka. Zapiszę ją obok cyfry dziesiątek. Pod spodem zapisujemy liczbę, którą odejmujemy w taki sposób, aby cyfry dziesiątek były pod cyframi dziesiątek a cyfry jedności pod cyframi jedności. Cyfrą dziesiątek tej liczby jest dwójka więc zapisujemy ją pod cyfrą dziesiątek liczby, od której odejmujemy. Cyfrą jedności tej liczby jest szóstka więc zapisujemy ją w tym miejscu. W tym miejscu zapisujemy symbol działania, które wykonujemy czyli minus, pod spodem rysujemy poziomą kreskę. W tej kolumnie znajdują się jedności, więc oznaczę ją małą literą j. W kolumnie obok znajdują się dziesiątki oznaczę ją małą literą d. Odejmowanie rozpoczynamy od cyfry jedności. Czy od 4 jedności możesz odjąć 6 jedności? No nie. Co więc musisz zrobić? Musisz pożyczyć sobie 1 dziesiątkę. Tutaj jest 8 dziesiątek. Nie będzie już 8 dziesiątek, tylko 7 dziesiątek. Nie ma już 4 jedności, tylko 14. Czy od liczby 14 możesz odjąć 6? Oczywiście, że tak! 14 odjąć 6 to 8. Teraz przechodzimy do odejmowania dziesiątek. Czy od 7 dziesiątek możesz odjąć 2 dziesiątki? No jasne, że tak! 7 dziesiątek odjąć 2 dziesiątki to 5 dziesiątek. Wyniki odejmowania tych 2 liczb jest liczba 58. Zapiszę mi ją w tym miejscu — 58. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie wykonać to odejmowanie sposobem pisemnym. Zobacz, jak zostały zapisane te liczby. W tej kolumnie znajdują się jedności. W kolumnie obok znajdują się dziesiątki. W tej kolumnie znajdują się setki. Odejmowanie rozpoczynamy od jedności. Czy od 6 jedności da się odjąć 9 jedności? No nie. Co więc trzeba zrobić? Trzeba pożyczyć sobie 1 dziesiątkę. Teraz nie będzie tutaj 1 dziesiątki tylko 0 dziesiątek. Nie mamy już 6 jedności, tylko 16. Ile to jest 16 odjąć 9? 7. Liczbę 7 zapisujemy w tym miejscu. Teraz przechodzimy do odejmowania dziesiątek. Czy od liczby 0 da się odjąć liczbę 5? No nie. Co trzeba zrobić tym razem? Musimy sobie pożyczyć 1 setkę. 1 setka to przecież inaczej 10 dziesiątek. Nie będziemy mieli już 1 setki, tylko 0 setek. Skoro nie mieliśmy tutaj ani jednej dziesiątki a pożyczyliśmy sobie 10 dziesiątek to teraz będziemy mieli ich aż 10. Czy od liczby 10 da się odjąć liczbę 5? No pewnie! 10 odjąć 5 to 5. Otrzymany wynik to 57. Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić czy ten wynik jest poprawny. Można to zrobić za pomocą dodawania. Wystarczy, że do wyniku dodasz odjemnik, czyli liczbę 59. Jeśli otrzymasz liczbę 116, to znaczy że odejmowanie zostało wykonane poprawnie. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu gdzie dalej będziemy ćwiczyli odejmowanie pisemne. Zatrzymaj lekcje i spróbuj wykonać to odejmowanie samodzielnie sposobem pisemnym. Najpierw przyjrzyj się w jaki sposób zapisano te liczby. Warto to sobie utrwalać. W tej kolumnie znajdują się jedności. W tej kolumnie znajdują się dziesiątki. W tej kolumnie mamy setki. W tej kolumnie mamy tysiące. Znowu odejmowanie rozpoczynamy od jedności. Czy od 6 jedności możesz odjąć 9 jedności? No nie. Musisz pożyczyć sobie 1 dziesiątkę. Nie będzie już 3 dziesiątek, tylko 2 dziesiątki. Nie będzie już 6 jedności, tylko 16. 16 odjąć 9 to 7. Przechodzimy do odejmowania dziesiątek. Czy od 2 dziesiątek możesz odjąć 5 dziesiątek? No nie. Trzeba pożyczyć sobie jedną setkę. Mamy tylko jedną setkę więc nie będziemy mieli już setek. 1 setka to inaczej 10 dziesiątek. Nie będzie już 2 dziesiątek, tylko 12. 12 odjąć 5 to 7. Przechodzimy teraz do setek. Czy od liczby 0 możesz odjąć liczbę 4? No nie. To co trzeba zrobić? Pamiętaj, że 1 tysiąc to inaczej 10 setek. Nie będzie już 2 tysięcy, tylko 1 tysiąc. Teraz będziemy mieli 10 setek. 10 setek odjąć 4 setki to 6 setek. Przechodzimy teraz do tysięcy. Mamy tutaj 1 tysiąc. Zobacz. W liczbie, którą odejmujemy nie mamy żadnych tysięcy. Przepisujemy więc tę jedynkę pod kreską w kolumnie tysięcy. Otrzymany wynik to 1677. Aby sprawdzić, czy ten wynik jest poprawny, wystarczy że dodasz do niego liczbę 459. Jeśli otrzymasz liczbę 2136, czyli tą, która była na początku, to znaczy, że zostało odejmowanie zostało wykonane poprawnie. Przejdźmy do ostatniego przykładu. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć to odejmowanie sposobem pisemnym. Zobacz. W tej kolumnie znajdują się jedności. W tej kolumnie dziesiątki, w tej kolumnie setki. a w tej kolumnie tysiące. Znowu zaczynamy od jedności. 4 jedności odjąć 1 jedność to 3 jedności. Teraz będziemy odejmowali dziesiątki. 5 dziesiątek odjąć 3 dziesiątki to 2 dziesiątki. No to przechodzimy teraz do setek. 1 setka odjąć 0 setek to 1 setka. To zostały nam jeszcze tysiące. 3 tysiące odjąć 1 tysiąc to 2 tysiące. W tym przykładzie nic nie musieliśmy pożyczać. Otrzymany wynik to 2123. Aby odjąć liczby sposobem pisemnym zapisz je jedna pod drugą. Pamiętaj, aby jedności były pod jednościami dziesiątki pod dziesiątkami setki pod setkami a tysiące pod tysiącami. Odejmuj zaczynając od prawej strony i wynik zapisuj pod kreską. Jeśli nie możesz wykonać odejmowania bo pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej rozpakuj 1 dziesiątkę z kolejnej liczby i dołóż ją do tej mniejszej. Zapraszam cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu oraz do odwiedzenia naszej strony pistacja.tv.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Krzysztof Chojecki

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Grzegorz Jakubiec, Татьяна Кравец

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: