Wyniki wyszukiwania ( 160 )

miniatura

Równania

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak zapisywać równania, jak rozwiązywać równania oraz poznasz odpowiedź na pytanie, ile rozwiązań może mieć równanie. Dowiesz się, że równania można mnożyć obustronnie, dzielić obustronnie, że od obu stron równania można odjąć tę samą liczbę oraz do obu stron równania można dodać tę samą liczbę. Nauczysz się rozwiązywać równania z ułamkami oraz takie, w których występują nawiasy. Dowiesz się także, w jaki sposób oraz dlaczego przekształcamy wzory.
miniatura

Rozwiązywanie równań - Podsumowanie

Dowiesz się: co robić, jeśli w równaniu występują ułamki, co robić, jeśli w równaniu występują nawiasy, jak rozwiązywać bardziej skomplikowane równania.
miniatura

Równania i nierówności liniowe

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym są pierwiastki równania oraz jak rozwiązywać zadania tekstowe przy użyciu równań. Nauczysz się, czym są nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą oraz jak je rozwiązywać. Dowiesz się, jak odróżnić nierówność ostrą od nieostrej, jak zapisać oraz rozwiązać nierówność podwójną oraz podać rozwiązanie w postaci przedziału. Przekonasz się, że nierówności przydają się przy rozwiązywaniu praktycznych zadań geometrycznych. Nauczysz się również zamieniać ułamki dziesiętne nieskończone okresowe na ułamki zwykłe oraz poznasz różnicę między liczbą wymierną a niewymierną.
miniatura

Rozwiązywanie równań - Równania z ułamkami

Dowiesz się: co robić, jeśli w równaniu występują ułamki, jak mnożyć obie strony równania przez liczbę, jak rozwiązywać równania z ułamkami.
miniatura

Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Dowiesz się: jak rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, czym są pierwiastki równania, czym są równania oznaczone, sprzeczne i tożsamościowe, jak sprawdzić, czy dana liczba jest pierwiastkiem równania, jak rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań.
miniatura

Rozwiązywanie równań - Rozwiązanie w dwóch krokach

Dowiesz się: jak wyznaczyć niewiadomą w równaniu, jak rozwiązywać równania w dwóch krokach.
miniatura

Rozwiązywanie równań - Wprowadzenie

Dowiesz się: że równania można mnożyć i dzielić obustronnie, że do obu stron równania można dodać tę samą liczbę lub ją odjąć, jak rozwiązać równanie w jednym kroku.
miniatura

Równania - wprowadzenie

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, co to jest równanie, jak opisać sytuację na wadze w postaci równania i odwrotnie, jak rozwiązywać równania z dodawaniem i odejmowaniem, jakie zastosowanie mają równania w geometrii oraz jak rozwiązywać zadania z treścią wykorzystując równania.
miniatura

Rozwiązywanie równań - Równania z nawiasami

Dowiesz się: od czego rozpocząć rozwiązywanie równania, jak przemnożyć liczbę przez nawias, jak rozwiązywać równania z nawiasami i iloczynami.
miniatura

Cztery równania, dwa rozwiązania

Przećwiczysz: wieloetapowe rozwiązywanie równań.
miniatura

Plan na rozwiązanie równania

Przećwiczysz: wieloetapowe rozwiązywanie równań.
miniatura

Liczba spełniająca równanie

Dowiesz się: jak sprawdzić, czy liczba spełnia równanie, co to jest rozwiązanie równania, co to są równania równoważne.
miniatura

Wieloetapowe rozwiązywanie równań

Przećwiczysz: wieloetapowe rozwiązywanie równań.
miniatura

Równania kwadratowe i postać iloczynowa

Opis: Ta playlista dotyczy rozwiązywania równań kwadratowych oraz postaci iloczynowej funkcji kwadratowej. Dowiesz się z niej, jak rozwiązywać równania kwadratowe oraz skąd wynikają wzory na pierwiastki równania kwadratowego. Nauczysz się również zapisywać funkcję kwadratową w postaci iloczynowej oraz zamieniać różne postaci funkcji kwadratowej.
miniatura

Proste równania z wartością bezwzględną

Dowiesz się: jak opisać odległość między dwoma punktami przy pomocy wartości bezwzględnej, jak algebraicznie rozwiązywać proste równania z wartością bezwzględną, jak interpretować graficznie proste równania z wartością bezwzględną.
miniatura

Równania wielomianowe

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak rozwiązywać równania wielomianowe zapisane w postaci iloczynowej, jak rozwiązywać równania wielomianowe wykorzystując deltę oraz wzór na pierwiastki trójmianu kwadratowego, kiedy równanie nie ma rozwiązań, a kiedy musi mieć co najmniej jedno, jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do rozkładania wielomianów na iloczyn czynników, jak metodą grupowania wyrazów doprowadzać wielomiany do postaci iloczynowej, jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać twierdzenie o pierwiastkach całkowitych do zapisywania wielomianów na iloczyn czynników, jak używać schematu Hornera.
miniatura

Równania - zadania tekstowe

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań.
miniatura

Równania - zadania o liczbach

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania o liczbach za pomocą równań.
miniatura

Równania - zadania geometryczne

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania geometryczne za pomocą równań.
miniatura

Równania - zadania

Opis: Ta playlista dotyczy zastosowania równań w zadaniach. Dowiesz się z niej jak za pomocą równań rozwiązywać zadania geometryczne, zadania o liczbach, zadania tekstowe, zadania procentowe oraz zadania o wieku ludzi.