Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 676

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Pole pierścienia kołowego

miniatura

Ostrosłupy - zadania

miniatura

Suma kątów w trójkącie

miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

miniatura

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

miniatura

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura

Przemienność mnożenia

miniatura

Porównywanie ilorazowe

miniatura

Porównywanie potęg o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach naturalnych

miniatura

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura

Wartość liczbowa jednomianu

miniatura

Odległość punktu od prostej

miniatura

Rysowanie prostokątów i kwadratów o podanych długościach boków za pomocą ekierki

miniatura

Pola figur - wprowadzenie

miniatura

Sumy algebraiczne - zadania tekstowe

miniatura